Klen Teder

Nõunik

Minu tegevusvaldkonnad

  • EL ja konkurentsiõigus
  • Äri- ja lepinguõigus
  • Ühinemised & omandamised ja ühinguõigus
  • Vaidluste lahendamine

TUTVUSTUS

Klen omandas 2002. aastal õigusteaduse bakalaureusekraadi Õigusinstituudis ja seejärel magistrikraadi Lundi Ülikoolis Rootsis, spetsialiseerudes Euroopa Liidu õigusele. Olles liitunud Eesti Advokatuuriga, töötas ta advokaadina advokaadibüroos Concordia. Pärast seda, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga, siirdus Klen tööle Euroopa Kohtusse Luksemburgis, kus ta töötas 17 aastat jurist-lingvistina. Naasnud tagasi Eestisse, asus ta tööle juristina Eesti Välisministeeriumi Euroopa Liidu õiguse büroos. 2023. aastal liitus ta Magnussoniga, et toetada M&A meeskonna tööd ja keskenduda meediaõigusele.

Kleni eelnev töökogemus on talle andnud mitmekülgse kogemuse rahvusvahelises avalikus ja eraõiguses ning oskuse töötada väga paljudes erinevates keeltes nagu eesti, inglise, prantsuse ja hispaania, omades ka mõningast oskust itaalia keeles. Tal on ka põhjalikud teadmised Euroopa Kohtu menetlustest, kus ta on esindanud Eesti Vabariigi huve nii eelotsusetaotluste kui ka otseste hagide menetlemisel. Lisaks oma õigusalasele tööle on Klenil konsuli kutse, mille ta omandas töötades Välisministeeriumis ning läbides praktika Eesti saatkonnas Tbilisis.

TÖÖKOGEMUS 

Magnusson

Vandeadvokaadi abi – alates 2023

Välisministeerium

Jurist – 2021 – 2023

Euroopa Kohus

Jurist-lingvist – 2004 – 2021

Advokaadibüroo Concordia

Vandeadvokaadi abi – 2003 – 2004

HARIDUS

Lundi Ülikool (magistrikraad õigusteaduses – LLM, Euroopa õigus) – 2002 – 2003

Õigusinstituut (bakalaureusekraad õigusteaduses) – 1998 – 2002

LIIKMELISUS 

Eesti Advokatuuri liige

KEELED 

Eesti, Inglise, Prantsuse, Hispaania, Itaalia