Svetlana Majerovitš

Nõunik

Minu tegevusvaldkonnad

  • Maksuõigus
  • Tööõigus
  • Ühinemised & omandamised ja ühinguõigus

TUTVUSTUS

Svetlanal on 6-aastane erialane töökogemus maksu-, ühingu- ja tööõiguse valdkondades. Ta on nõustanud kliente erinevates maksu- ja õigusküsimustes Baltikumi ja Eesti turule sisenemisel, pakkudes klientidele igapäevast jooksvat nõustamist.

Varasemalt on Svetlana töötanud juristina audiitorettevõttes, kus ta tegeles maksu-, ühingu- ja tööõiguse valdkondadega, keskendudes peamiselt M&A tehingutele ja nende maksustamisega seotud küsimustele. Samas on ta töötanud notaribüroos, tegeledes ühinguõiguslike ametitoimingutega (äriühingute ühinemised, jagunemised, ümberkujundamised, asutamised, võõrandamised jt). Svetlana on töötanud juristina ka advokaadibüroos, kus ta puutus kokku maksu-, ühingu-, riigihangete- ja tööõiguse ning vaidluste lahendamise valdkondadega. Ta on sooritanud praktika Tallinna Halduskohtus, omandades seeläbi ettekujutuse nii Eesti kohtusüsteemi toimimisest kui haldusprotsessi läbiviimisest. Eesti Juristide Liidu praktika käigus nõustas Svetlana inimesi ka tasuta õigusabi raames Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos.

Advokatuuriseaduse § 40 lõike 3 kohaselt ei osuta jurist õigusteenust.

TÖÖKOGEMUS 

Magnusson

Nõunik – alates 2023  

KPMG Law

Jurist – 2022 – 2023 

BDO Eesti

Tax&Legal Services Director, Procurator of BDO Estonia Advisory – 2017 – 2022 

Ants Ainsoni, Maive Ottase ja Sirje Velsbergi notaribüroo

Jurist – 2016 – 2017 

Deloitte Legal

Juriidiline nõustaja – 2015 – 2016 

Tallinna Halduskohus

Praktikant – 2015 

Eesti Juristide Liit

Praktikant – 2014 

HARIDUS 

Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses) – 2017 – 2020 

Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses) – 2011 – 2015 

KEELED 

Vene, Eesti, Inglise