SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

MAGNUSSONIN POHJOIS-SUOMEN AAMIAISTILAISUUDET

2019-09-18

Magnusson avaa syksyn Pohjois-Suomessa aamukahvitilaisuuksilla, joissa on tarkoitus käydä läpi ajankohtaisia aiheita kahvittelun kera. Aamukahvitilaisuutemme ovat maksuttomia tietoiskuja lainsäädännön muutoksista ja muista ajankohtaisista aiheista. Syksyn aamukahvit maustetaan seuraavilla aiheilla:

Muutoksia yhtiölainsäädäntörintamalla

Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 hallituksen esityksen koskien yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja muutokset tulivat voimaan 1.7.2019. Lain voimaantulon jälkeen yksityinen osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa tai siten, että perustettavan yhtiön osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen mahdollistaa osakepääoman alentamisen ja osakepääoman poistamisen myös yhtiöissä, jotka on rekisteröity ennen 1.7.2019. Osakepääoman alentaminen tai poistaminen rekisterissä olevissa yhtiöissä vaatii kuitenkin velkojainsuojamenettelyn noudattamista. Jos yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määräys osakepääoman vähimmäismäärästä, edellyttää osakepääoman alentaminen tai poistaminen myös yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Myös yhtiöiden tosiasiallisten edunsaajien rekisteröintivelvollisuus alkoi 1.7.2019. Edunsaajien tunnistaminen on yhtiön vastuulla. Jos yrityksellä ei ole edellytykset täyttäviä edunsaajia tai he eivät ole yhtiön tiedossa, edunsaajiksi kaupparekisteriin merkitään yhtiön hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö. Edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä.

Tule kuulemaan lisää yhtiöoikeudellisista lainsäädäntömuutoksista Magnussonin aamukahville 8.10.2019 klo 8-9.30. Rekisteröidy aamukahville https://www.lyyti.fi/reg/Magnusson_Oulu_aamukahvit_lokakuu

Työaikalain muutoksesta sekä muuta ajankohtaista työoikeudesta

Työelämä on ollut voimakkaiden muutosten kourissa ja perinteiset työaikamallit eivät parhaalla tavalla vastaa nykyajan työelämän tarpeisiin. 1.1.2020 voimaan tuleva työaikalaki tarjoaa erinomaisia ratkaisuja muun muassa ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön. Työaikalaissa on jatkossa tarjolla runsaasti työpaikkakohtaisia sopimisen mahdollisuuksia, kuten työaikalakiin ensimmäistä kertaa mukaan tuleva työaikapankki, kokonaan uusi joustotyöaika sekä laajempi sopimisen mahdollisuus liukuvasta työajasta. Muutoksia on tulossa myös työajaksi luettavan ajan käsitteeseen, matkustamiseen sekä varallaoloon.

Tule kuulemaan lisää työaikalain muutoksesta sekä muuta ajankohtaista työoikeudesta Magnussonin aamukahville 4.12.2019 klo 8-9.30. Rekisteröidy aamukahville https://www.lyyti.fi/reg/Magnusson_Oulu_aamukahvit_joulukuu

Tervetuloa!

Kirsi Putkonen, Partner / Co-Head Corporate M&A
kirsi.putkonen@magnussonlaw.com
M: +358 50 548 0730

Kaija Pulkkinen, Partner
kaija.pulkkinen@magnussonlaw.com
M: +358 40 825 7930

Other Events

 • Magnusson Latvia partners take the stage at the Meeting of the Latvian Association of Executive Officers of Municipalities

  On April 5, the meeting of the Latvian Association of Executive Officers of Municipalities (LPIA) took place in Nereta county, Latvia. These meetings are held on a monthly basis, to inform Executive Officers of Municipalities on relevant matters.

  read more
 • Magnusson Latvia partners take the stage at the Meeting of the Latvian Association of Executive Officers of Municipalities

  On April 5, the meeting of the Latvian Association of Executive Officers of Municipalities (LPIA) took place in Nereta county, Latvia. These meetings are held on a monthly basis, to inform Executive Officers of Municipalities on relevant matters.

  read more
 • MAGNUSSON AT 15th IFCAI BIENNIAL CONFERENCE

  Magnusson is represented as one of the partners at 15th IFCAI Biennial Conference, 23 May 2019 in Helsinki.

  read more
 • MAGNUSSON AT INTA ANNUAL MEETING 2019

  On 18-22 May 2019, Wioletta Kulińska will represent Magnusson Warsaw at the world’s largest and most widely attended conference on trademarks.

  read more
more EVENTS