SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

SEMINARIUM - INTERNATIONELLA SKILJEFÖRFARANDEN I KINARELATERADE TVISTER

2015-09-22

Magnusson har anordnat ett seminarium avseende tvister och internationella skiljeförfaranden relaterade till kinesiska affärer.

Under seminariet redogjorde advokaterna Paulo Fohlin och Johan Molin för aktuella frågeställningar såsom skillnader mellan skiljeförfaranden i Sverige och i Kina och Hong Kong, fördelar och nackdelar med olika platser för skiljeförfarande samt vad en kontraktspart bör tänka på när skiljeklausulen i kontraktet förhandlas.

Other Events

 • MAGNUSSON JOINING BUSINESS SEMINAR ON FRI 9 NOVEMBER AT IMATRA

  Seminar will be held at city of Imatra in association with Imatra Region Development Company Ltd. and Roister Marketing Ltd.

  read more
 • MAGNUSSON WARSAW AT 100% RETAIL & FASHION

  Wioletta Kulińska and Natalia Dulkowska from Warsaw office were invited as experts to talk about celebrities’ image and influencer marketing in fashion industry.

  read more
 • MAGNUSSON DENMARK AND MOSCOW AT THE SEMINAR “UPDATE ON RUSSIA”

  Doing business in Russia?

  read more
 • MAGNUSSON WARSAW AT CHARITY TOURNAMENT

  Magnusson Warsaw participated in the Charity Real Estate Beach Volleyball Tournament.

  read more
more EVENTS