Magnusson avusti lääkevalmistaja Sandoz A/S:a korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valitusasiassa

Valitusasia koski Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemää hankintapäätöstä, jossa oli kyse lääkevalmisteiden toimittamisesta. Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko hankintapäätöksessä voitu asettaa voittaneen tarjoajan kanssa tehtävän hankintasopimuksen edellytykseksi, että voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan välinen patenttikiista ratkeaa voittaneen tarjoajan eduksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi markkinaoikeuden tavoin, etteivät hankintapäätöksessä asetetut edellytykset voittaneen tarjoajan valitsemista olleet hankintalaissa asetetun suhteellisuusperiaatteen mukaisia ja että hankintayksikkö oli menetellyt ehdollisen hankintapäätöksen tehdessään julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankintalain 155 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyvitysmaksun enimmäismäärä oli tässä asiassa määritettävä sen hankintasopimuksen arvosta, jolla hankintayksikkö oli hankkinut lääkevalmisteita kolmannelta tarjoajalta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri määrättiin maksamaan Sandoz A/S:lle hyvitysmaksuna 60.000 euroa.

Sandoz A/S kuuluu rinnakkaisvalmisteiden ja biosimilaarien alan maailmanlaajuisiin johtajiin.

Magnussonin asiantuntijoina toimivat osakas, asianajaja Ville Salonen, asianajaja Mika Laapotti ja lakimies Laura Hakala.

Yhteystiedot