Vältä oikeudenmenetykset – hae korvauspäätös epidemiakeskeytysvakuutuksesta määräajassa

Useat ravitsemusalan yritykset ovat olleet yhteydessä Asianajotoimisto Magnussoniin liittyen kanteiden nostamiseen Pohjolaa vastaan. Kysymys on Pohjolan velvollisuudesta maksaa korvauksia koronaepidemiasta johtuvista keskeytysvahingoista.

Pohjola ilmoitti 2.12.2020, ettei se noudata vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta, jossa vakuutuslautakunta suositti Pohjolaa maksamaan ravitsemusalan yrittäjille korvaukset epidemiakeskeytysvakuutuksesta.

Magnussonin vakuutustiimiä johtaa asianajaja Mika Laapotti. Hän painottaa yrityksiä hakemaan korvauspäätöksiä ajoissa vakuutuksenottajan valitusoikeuden säilyttämiseksi.

”Pääsääntöisesti vakuutuksenottajan tulee hakea korvauksia vakuutusyhtiöltä vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai tietää vakuutustapahtumasta, eli vahingosta. Useassa tapauksessa korvauksia vaaditaan 18.3.2020 voimaan tulleista Aluehallintovirastojen määräysten aiheuttamista vahingoista tai viimeistään 4.4.2020 voimaan tulleen ns. MaRa -lain muutoksista, jolla ravitsemusliikkeet käytännössä suljettiin ajanjaksoksi 4.4 – 31.5.2020. Eli vakuutuksenottajien tulee siten hakea korvauksia Pohjolasta useassa tapauksessa viimeistään 17.3.2021 tai 3.4.2021. Saadusta korvauspäätöksestä voi sitten valittaa käräjäoikeuteen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vakuutuksenottaja sai kirjallisen tiedon Pohjolan korvauspäätöksestä ja tästä määräajasta. Ilman tämän korvauspäätöksen hakua kanneoikeus asiassa saatetaan hyvin menettää jo kevään 2021 aikana.”, muistuttaa asianajaja Laapotti.

Lisätietoja asiasta antaa asianajaja Mika Laapotti puh. 040 1657 890 tai sähköposti mika.laapotti@magnussonlaw.com

Yhteystiedot