Tilaajan maksukyvyttömyys ja toimittajan oikeus korvaukseen

Toimititko tavaraa luotolla asiakkaalle? Onko asiakas asetettu konkurssiin tämän jälkeen? Oliko asiakkaan oma pääoma menetetty ja oliko tästä tehty merkintä kaupparekisteriin?

Usein tilanne esimerkiksi konkurssissa on se, että ostovelkojen määrä lisääntyy ennen konkurssia muiden velkojen määrän pysyessä samana tai vähentyessä. Toimittajalla voisi olla mahdollisuus reagoida tilaajan velkaantumiseen, mikäli tilaaja huolehtii mahdollisesta oman pääoman menettämisen rekisteröinnistä. Usein tämä merkintä kuitenkin laiminlyödään. Toimittajalla eli ostovelkojalla ei käytännössä useinkaan ole tietoa tilaajayhtiön maksuvaikeuksista.

Toimittajalla on kuitenkin oikeus hakea korvauksia tilaajayhtiön johdolta, jos tilaajayhtiön johto on laiminlyönyt oman pääoman menettämisen rekisteröinnin kaupparekisteriin ja on laiminlyönnin jälkeen jatkanut ostoja (velkaantumista) normaalisti.

Tilaajan maksukyvyttömyystilanteessa toimittajan tulee kuitenkin valvoa itse omia etujaan saadakseen korvausta vahingoistaan. Esimerkiksi konkurssissa pesänhoitaja ei voi ajaa korvauskanteita yksittäisten ostovelkojien puolesta. Ostovelkojien on itse ajettava mahdolliset korvauskanteet konkurssiin asetetun tilaajan johtoa vastaan.

Helsingin hovioikeus on ottanut asiaan kantaa käsittelemässään asiassa (tuomio nro 1798, annettu 19.6.2013). Helsingin hovioikeus velvoitti tuomiossa tilaajayhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan korvaamaan kanteen nostaneille ostovelkojille heille aiheutuneet luottotappiot tilaajayhtiön konkurssissa.

Keskeinen edellytys korvauskanteen menestymiselle on, että tilaajayhtiön oman pääoman menettämisen rekisteröinti on laiminlyöty. Konkurssitilanteessa tehdään usein erityistarkastus ja sen tarkastuskertomuksessa arvioidaan oman pääoman kehittymistä ennen yhtiön konkurssia.

Lisäksi vahingonkorvauksen edellytyksenä on, että tilauksia jatketaan oman pääoman menettämisestä huolimatta ilman, että siitä kerrotaan toimittajalle.

Asianajotoimisto Magnussonin insolvenssioikeuden asiantuntijat ovat erikoistuneet korvauskanteiden ajamiseen ostovelkojan luottotappiotilanteessa.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin laadimme korvauksetta yhtiöllenne alustavan arviomme korvauskanteen edellytysten olemassaolosta.

Yhteystiedot