SIMPLIFYING MATTERS

x
Info centre

info centre

Search

Publications

 • PROGRAM POLAND PRIZE

  Polski rząd włączył się w walkę o przyciągnięcie zagranicznych talentów technologicznych, proponując program Poland Prize adresowany do start-upów z zagranicznymi korzeniami.

  read more
 • POLAND PRIZE PROGRAMME

  The government has joined the battle to attract foreign tech talent to Poland, launching a programme called Poland Prize, which is aimed at start-ups with foreign roots.

  read more
 • 2019 NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE – NOWA USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

  W dniu 11 stycznia 2019 roku, do Sejmu wpłynął Rządowy Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  read more
 • 2019 UPCOMING LEGAL CHANGES – NEW ACT OF THE ACCOUNTABILITY OF COLLECTIVE ENTITIES

  On 11 January 2019 the Polish Government submitted to Parliament the draft Collective Entity Accountability Act, a new regulation intended to replace the prevailing ineffective act on the Accountability of Collective Entities.

  read more
more publications