SIMPLIFYING MATTERS

x
Copenhagen

Denmark

Magnusson Danmark

DK / ENG

Magnusson er det eneste internationale advokatfirma med kontorer i alle landene rundt om Østersøen inklusive Danmark. Vores danske team rådgiver både danske og multinationale selskaber samt organisationer og offentlige myndigheder om juridiske problemer i Danmark og i udlandet. Vi har stor erfaring med blandt andet M&A, selskabsret, bankforretninger og finansiering, konfliktløsning, offentligt indkøb og forholdet til den offentlige sektor i øvrigt, byggeri, fast ejendom, ansættelse, life science og teknologi. Magnusson Danmark og firmaets advokater bliver jævnligt anbefalet af uafhængige benchmarking publikationer som Chambers Global og The Legal 500 EMEA.

Magnusson har klientbankkonti i Spar Nord Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og klientens egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på hjemmesiden for Finansiel Stabilitet www.fs.dk.

Advokaterne hos Magnusson er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Magnusson er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Hardy, Hammerensgade 6, 1.,1267 København. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Magnusson, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Magnusson har endvidere tegnet en udvidet ansvarsforsikring sammen med en række af de øvrige advokatvirksomheder i Magnusson International.

Magnusson anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Der dog henvises til almindelige betingelser (Magnusson Copenhagen – General Terms and Conditions, PDF) hvoraf fremgår, at tvister løses ved voldgift i København.

Advokaterne hos Magnusson er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Magnusson og/eller utilfredshed med en af Magnusson advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Magnusson Copenhagen – General Terms and Conditions – version September 2019 (PDF)

Magnusson København – GDPR politik (PDF)

Magnusson Danmark støtter Kræftens Bekæmpelse - Børn, Unge og Kræft, en støtte vi er stolte af.

For further information contact:

Nikolaj Juhl Hansen
Advokat / Partner - Head of China Desk, Denmark
nikolaj.juhl.hansen@magnussonlaw.com
Tel. +45 82 51 51 00
Mobile +45 27 74 05 07

Sam Jalaei
Advokat / Partner - Head of Middle East Desk
sam.jalaei@magnussonlaw.com
Tel. +45 82 51 51 00
Mobile +45 27 74 05 04

News

  • Magnusson Copenhagen continues its in-house focused recruitment strategy adding energy and strengthening its real estate and construction department

    We are happy to announce the recruitment of Andreas Hammer as partner and Head of Energy and Infrastructure.

    read more
more NEWS

Events

  • HVORDAN FÅR DU FODFÆSTE PÅ DET KINESISKE MARKED?

    Det kinesiske marked er støt voksende, og McKinsey anser det for at være det vigtige i verden at kunne agere på. Få gode råd til, hvordan din virksomhed kan blande sig i kampen om de kinesiske forbrugere, der er vurderet til at være mere end 300 million i 2020.

    read more
more EVENTS

OFFICE