SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

MAGNUSSON SLUTFÖR ETT AV SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSMÅL

2019-05-03

Målet har handlat om uppsägningen av tomträttsavtalet avseende Bergs oljehamn i Nacka. Oljedepåverksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1959. Nacka kommun har under de senaste tjugo åren planerat för en tätare och mer varierad stadsutveckling på västra Sicklaön där aktuell fastighets ligger. Kommunens planering omfattar bland annat uppförande av 13 500 bostäder. Magnusson har biträtt kommunen sedan 2014.

Efter många år av förhandlingar har kommunen och Circle K träffat en förlikning som såväl säkerställer Nackas ambition att uppföra bostäder som tryggar bolagets möjlighet att förse Mälardalen med flytande drivmedel.  

 

Förlikningen innebär att Circle K:s tomträttsavtal upphörde den 31 december 2018 och ersattes med ett arrendeavtal. Överenskommelsen innebär att Circle K kommer att vara verksamma på Bergs drivmedelsdepå fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren kommer verksamheten att vara inriktad på avveckling och återställning av fastigheten.

 

Målet har i huvudsak hanterats av Mårten Tagaeus och Erik Svedlund på Magnussons Göteborgskontor.

 

Other News

 • MARTIN HIRVOJA AS AN EXPERT SPEAKER AT THE ST. PETERSBURG INTERNATIONAL LEGAL FORUM

  Martin Hirvoja, attorney-at-law from Magnusson Tallinn Office, participated as an expert on the panel on How to Make Government Oversight Amiable yet Effective: Presentation of a New Draft Bill on State Control and Supervision of Russian Federation.

  read more
 • MAGNUSSON WARSAW ADVISES VASTINT ON SALE OF THREE OFFICE BUILDINGS IN WROCŁAW

  Magnusson Warsaw represented Vastint Poland in the process of selling three office buildings being a part of Business Garden Wrocław. The property was purchased by the Philippine fund ISOC Group.

  read more
 • MAGNUSSON FINALISES ONE OF SWEDEN'S LARGEST REAL ESTATE LAWSUITS

  The case concerned the termination of a site leasehold right concerning Berg's oil port located in Nacka. Oil depot activities have been conducted on the property since 1959. Nacka municipality has during the last twenty years planned to create a denser and more mixed urban development on western Sickla island, where the property is located.

  read more
 • MAGNUSSON WINS IN SWEDEN’S ENVIRONMENTAL COURT

  Magnusson has successfully represented Varbergs Bostadsaktiebolag in the Environmental Court in a case concerning exemption from the prohibitions in the biotope protection provisions in the Environmental Code.

  read more
more NEWS