SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

MAGNUSSON SLUTFÖR ETT AV SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSMÅL

2019-05-03

Målet har handlat om uppsägningen av tomträttsavtalet avseende Bergs oljehamn i Nacka. Oljedepåverksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1959. Nacka kommun har under de senaste tjugo åren planerat för en tätare och mer varierad stadsutveckling på västra Sicklaön där aktuell fastighets ligger. Kommunens planering omfattar bland annat uppförande av 13 500 bostäder. Magnusson har biträtt kommunen sedan 2014.

Efter många år av förhandlingar har kommunen och Circle K träffat en förlikning som såväl säkerställer Nackas ambition att uppföra bostäder som tryggar bolagets möjlighet att förse Mälardalen med flytande drivmedel.  

 

Förlikningen innebär att Circle K:s tomträttsavtal upphörde den 31 december 2018 och ersattes med ett arrendeavtal. Överenskommelsen innebär att Circle K kommer att vara verksamma på Bergs drivmedelsdepå fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren kommer verksamheten att vara inriktad på avveckling och återställning av fastigheten.

 

Målet har i huvudsak hanterats av Mårten Tagaeus och Erik Svedlund på Magnussons Göteborgskontor.

 

Other News

 • MAGNUSSON ADVISED VON ELK COMPANY LTD

  Magnusson advised Von Elk Company, known for Glöet, the most popular sparkling glögg in the Nordic countries, on its cooperation with Altia, a leading Nordic alcoholic beverage brand company operating in the wines and spirits markets in the Nordic and Baltic countries.

  read more
 • Amendments made to the AML Law

  Amendments have been made to the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing, also known as the AML Law. The amendments are a part of Latvia’s attempts to comply with the legal acts of the European Union and to overcome the country’s weaknesses as stated in the Moneyval 2018 report. Taking into account the recent activities in terrorism and proliferation financing, an effective anti-money laundering system is essential in order to improve the finance sector and the country’s reputation on a global platform.

  read more
 • Amendments made to the AML Law

  Amendments have been made to the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing, also known as the AML Law. The amendments are a part of Latvia’s attempts to comply with the legal acts of the European Union and to overcome the country’s weaknesses as stated in the Moneyval 2018 report. Taking into account the recent activities in terrorism and proliferation financing, an effective anti-money laundering system is essential in order to improve the finance sector and the country’s reputation on a global platform.

  read more
 • MAGNUSSON ADVISED QUANTERIX CORPORATION

  Magnusson advised Quanterix Corporation on its acquisition of Sweden-based UmanDiagnostics AB, world’s leading neurofilament light antibody supplier.

  read more
more NEWS