SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

MAGNUSSON SLUTFÖR ETT AV SVERIGES STÖRSTA FASTIGHETSMÅL

2019-05-03

Målet har handlat om uppsägningen av tomträttsavtalet avseende Bergs oljehamn i Nacka. Oljedepåverksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1959. Nacka kommun har under de senaste tjugo åren planerat för en tätare och mer varierad stadsutveckling på västra Sicklaön där aktuell fastighets ligger. Kommunens planering omfattar bland annat uppförande av 13 500 bostäder. Magnusson har biträtt kommunen sedan 2014.

Efter många år av förhandlingar har kommunen och Circle K träffat en förlikning som såväl säkerställer Nackas ambition att uppföra bostäder som tryggar bolagets möjlighet att förse Mälardalen med flytande drivmedel.  

 

Förlikningen innebär att Circle K:s tomträttsavtal upphörde den 31 december 2018 och ersattes med ett arrendeavtal. Överenskommelsen innebär att Circle K kommer att vara verksamma på Bergs drivmedelsdepå fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren kommer verksamheten att vara inriktad på avveckling och återställning av fastigheten.

 

Målet har i huvudsak hanterats av Mårten Tagaeus och Erik Svedlund på Magnussons Göteborgskontor.

 

Other News

 • MAGNUSSON WARSAW ADVISES AS IMMOFINANZ CLOSES THE EUR 386M ACQUISITION OF WARSAW SPIRE

  Magnusson Warsaw has advised IMMOFINANZ on its acquisition of Warsaw Spire. The closing took place on 11 July 2019, following the release of the transaction by the Polish antitrust authorities.

  read more
 • Amendments made to the Competition Law – new requirements for the public sector

  During the last Parliament session of March, the Competition Law (CL) amendments were supported during the third and last reading. The amendments mirrored the Competition Council’s (CC) long efforts to enlarge the existing mechanisms in their arsenal in combating the CL violations by public persons. This initiative of the CC is rooted in more than thirty violations of the CL by public persons and their corporations, and in that separate institutions have historically earned reinforced and repeated attention from the CC.

  read more
 • Newsletter from Latvia

  Amendments made to the Law on Declaration of Cash on the State Border, Law on Tax and Duties and the Law on VAT

  read more
 • MAGNUSSON WARSAW ADVISES IMMOFINANZ ON THE EUR 386M ACQUISITION OF WARSAW SPIRE

  Magnusson Warsaw has advised IMMOFINANZ on its acquisition of Warsaw Spire. The agreed property value for the office tower amounts to approximately EUR 386m.

  read more
more NEWS