SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

LIETUVOS BENDROVĖS REIKALAUJAMA SUMOKĖTI AKCIZĄ UŽ PRISTATYTAS AKCIZINES PREKES

2017-08-18

Lietuvos bendrovė pateko į kuriozinę situaciją: gavusi užsakymą pristatyti akcizines prekes (alkoholinius gėrimus) iš akcizais apmokestinamo sandėlio Lietuvoje į atitinkamą sandėlį Slovėnijoje ir atlikusi užsakymą pagal visas ES procedūras, daugiau kaip po metų sulaukė Slovėnijos institucijos reikalavimo... sumokėti pristatytų prekių akcizo mokestį.

Atrodo, viskas vyko įprastai. Lietuvos bendrovė, gavusi užsakymą pristatyti akcizines prekes iš mūsų šalies į Slovėniją, kaip numatyta reikalavimuose, naudodamasi Akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo Europos Sąjungos viduje kompiuterizuota sistema (EMCS) suformavo elektroninį vežimo dokumentą (e-AD), pagal kurį prekės ir buvo gabenamos į kitos valstybės, ES narės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Šis dokumentas buvo išsiųstas Slovėnijos kompetentingoms institucijoms, kurios pateikė elektroninį pranešimą apie akcizais apmokestinamų prekių gavimą (e-RoR). Nustačius, kad e-RoR duomenys teisingi, Lietuvos bendrovei EMCS sistemoje buvo pateiktas pranešimas apie prekių gavimą su būsena „Pristatyta“, t. y. patvirtinta, kad Lietuvos bendrovė tinkamai baigė akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, įvykdė visas akcizinių prekių gabenimo prievoles ir nuo šio momento laiduotoju tampa sandėlio gavėjas Slovėnijoje. Be to, apie prekių pristatymą gavėjui patvirtino ir vežėjo pateiktas CRM važtaraštis su gavėjo akcizinio sandėlio antspaudu bei atsakingo asmens parašu.

Akivaizdu, bet neįtikėtina

Toliau gilinantis į šią istoriją paaiškėjo ir daugiau neįtikėtinų aplinkybių. Slovėnijos Finansų administracija padarė išvadą, kad Slovėnijos bendrovė negavo krovinio iš Lietuvos, nes... šis krovinys negalėjo būti įleistas į Slovėnijos akcizinį sandėlį, mat jo plombos buvo nepaliestos (įdomus faktas: sandėlio plombos buvo tikrinamos mėnesio 10, 11, 12 ir 18 dienomis, o krovinys iš Lietuvos pristatytas mėnesio 2 d.). Be to, anot Finansų administracijos, apie šį krovinį nieko nežino sandėlio darbuotoja AB, o EMCS sistema, teigiama, tik fiktyviai patvirtino krovinio gavimą. Tokiems Slovėnijos institucijos „argumentams“ buvo pateikti įtikinami įrodymai, kad Lietuvos bendrovė tinkamai vykdė įsipareigojimus ir negali prisiimti atsakomybės, jei Slovėnijos bendrovė netinkamai vykdė mokestinius įsipareigojimus ar galimai sukčiavo akcizo mokesčio srityje. Taigi panašu, kad Slovėnijos Finansų administracija nori perkelti atsakomybę Lietuvos bendrovei. Juk pristačius akcizines prekes, akcizų mokėjimo įsipareigojimai pereina gavėjui, kai šis prekes išleis į apyvartą.

Beje, dėl šio įvykio buvo kreiptasi ir į mūsų šalies Valstybinę mokesčių inspekciją. Ji savo atsakyme konstatuoja: „VMI Akcizų informacinės sistemos, kurios integracinė dalis yra EMCS sistema, duomenimis, e-RoR buvo užpildytas ir pateiktas į EMCS, todėl laikytina, jog gavėjas priėmė prekes“, taip pat „...prekių gavėjas patvirtino prekių gavimą užpildydamas e-RoR bei įkeldamas jį į EMCS sistemą be jokių išlygų. Šiuo atveju, e-RoR užpildymas ir pateikimas į EMCS sistemą yra pakankamas pagrindas manyti, kad prekės buvo gautos, siuntimo procedūra įvykdyta tinkamai ir atsakomybė už tolesnį prekių judėjimą pereina prekių gavėjui“.

Ko pasimokėme

Šis įvykis leidžia teigti, kad į panašią situaciją gali patekti bet kuris akcizinių prekių siuntėjas, o vadovaujantis Slovėnijos Finansų administracijos logika siuntėjas turėtų kontroliuoti gavėjo akcizinio sandėlio veiksmus. Tačiau, kaip žinoma, šiuo metu tokios sistemos nėra, o veikia jau minėta EMCS sistema, kurios dokumentai šioje byloje yra kvestionuojami.

Ko vertėtų pasimokyti iš šios situacijos? Pirma, tikrinti visus gavėjo duomenis, pvz., pasitikrinti gavėjo sandėlio būklę, pristatymo adresą, kas yra atsakingi ir įgalioti asmenys bei kokie jų kontaktai, kas yra gavėjas ir kada planuoja pasiimti prekes iš akcizinio sandėlio. Pristačius prekes būtina patikrinti, ar CRM antspauduojantis ir pasirašantis asmuo yra būtent tos įmonės atsakingas asmuo ir turi tam įgaliojimus. Toliau, net kai elektroninės EMCS sistemoje gauni patvirtinimą, kad gabenimas baigtas, pasiteirauti sandėlio gavėjo, ar taip ir yra.

Kas atsitiktų, jei tokio absurdiškai atrodančio kaltinimo nenuginčytume? Valstybinė mokesčių inspekcija gautų atitinkamus reikalavimus iš Slovėnijos Finansų administracijos sumokėti tariamai nesumokėtą akcizą ir jis būtų išreikalautas iš Lietuvos bendrovės.

 

Peržiūrėti pranešimą PDF formatu

Susijusios šalys: Lietuva

Susiję asmenys: Eligijus Vinckus

Susijusios sritys: mokesčių ir muitų teisė

Other publications

 • 2019-04-04 PROGRAM POLAND PRIZE

  Polski rząd włączył się w walkę o przyciągnięcie zagranicznych talentów technologicznych, proponując program Poland Prize adresowany do start-upów z zagranicznymi korzeniami.

  read more
 • 2019-04-04 POLAND PRIZE PROGRAMME

  The government has joined the battle to attract foreign tech talent to Poland, launching a programme called Poland Prize, which is aimed at start-ups with foreign roots.

  read more
 • 2019-02-27 SHORT-TERM LEGAL CONSEQUENCES OF A 'NO-DEAL' BREXIT

  Judged on the current political situation in the UK, where the parliament is split between various Brexit models and apparently unable to form a political majority for one specific ‘soft’ Brexit model as well as on the announcements from the EU that the EU is not willing to renegotiate the draft Brexit deal, which was turned down by the Houses of Parliament, the likelihood of a hard Brexit has become higher than ever.

  read more
 • 2019-02-25 2019 NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE – NOWA USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

  W dniu 11 stycznia 2019 roku, do Sejmu wpłynął Rządowy Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  read more
more publications