Varumärkesskydd

Ett varumärke är en immateriell tillgång som identifierar en tjänst eller en produkt. Ett varumärke består vanligtvis av tecken eller något som kan reproduceras grafiskt men även ljud och en varas förpackning kan vara en del av ett varumärke. I många fall är denna tillgång så viktig att det krävs ett varumärkesskydd. Den del av juridiken som behandlar detta kallas för varumärkesrätt.

Vad är varumärkesskydd?

De flesta företag väljer att skydda varumärken genom registrering, till exempel namn på produkter som många förknippar med företaget. Varumärkesskyddet kan hindra företag från att använda ett annat företags varumärke. Skyddet gäller i tio år men kan förlängas i nya tioårsperioder, hur många gånger som helst. Det finns även ett oregistrerat varumärkesskydd i Sverige för inarbetade varumärken. Ett varumärke skyddas mot varumärkesintrång i Sverige enligt varumärkeslagen. Med ett skyddat varumärke kan rättighetsinnehavaren väcka talan i domstol i händelse av varumärkesintrång. Brott mot varumärkeslagen kan medföra vitesförbud, skadeståndsansvar, böter och i allvarliga fall ge fängelse.

Vad innebär varumärkesskydd inom EU och internationellt?

Om du vill ha ett varumärkesskydd som gäller inom hela EU görs varumärkesansökan till European Union Intellectual Property Office (EUIPO), som är den myndighet som hanterar varumärkesskydd inom EU. Att registrera ett varumärke inom EU är ett kostnadseffektivt sätt för att få ett skydd i alla medlemsländer på samma gång. World Intellectual Property Organization (WIPO) handlägger ansökningar om internationellt varumärkesskydd utanför EU och dit görs ansökan om man vill skydda ett varumärke i till exempel Kina, Australien eller USA. Det är också möjligt att registrera varumärken genom den lokala varumärkesmyndigheten i det specifika landet.

Vad kostar varumärkesskydd?

Varumärkesmyndigheterna tar ut en ansökningsavgift för varumärkesregistreringen. Kostnaderna för att skydda ett varumärke beror på det antal varumärkesklasser som omfattas av ansökan. När man ansöker om registrering av ett varumärke måste man beskriva vilka varor och tjänster som varumärket ska gälla för. Förutom att ange varor och tjänster ska man också uppge de klasser som dessa ingår i. Generellt finns det 45 varumärkesklasser och det är exempelvis möjligt att varumärkesskydda ett produktnamn i en klass för “kontorsmaskiner” utan att det hindrar någon annan från att registrera eller använda varumärket om sammanhanget är ett helt annat. Ofta anlitas även en jurist som ombud för att hjälpa till att registrera och skydda ett varumärke.

Behöver du hjälp med något som rör varumärkesskydd eller varumärkesintrång?

Vi på Magnusson kan bistå vid registrering av varumärken och rådgivning kring ett företags behov av varumärkesskydd utifrån dess verksamhet och de marknader där företaget planerar att verka. Vi kan också hjälpa er att löpande bevaka varumärket. Vi kan också representera er i samband med intrångsärenden, om ni blivit anklagade eller utsatta för varumärkesintrång. Vi hjälper också till att upprätta och förhandla licensavtal, överlåtelseavtal samt bistår vid företagstransaktioner, marknadsföringskampanjer och andra frågor på området.

Kontakt