Nationella och Gränsöverskridande Domstolsprocesser

Magnussons tvistlösningsgrupp har gedigen erfarenhet av domstolsprocesser. I princip samtliga av våra jurister är tingsmeriterade och flera av våra advokater har därutöver arbetat som fiskaler. Vi biträder klienter i samtliga instanser och har även erfarenhet av att processa i specialdomstolar såsom Arbetsdomstolen och Patent- och marknadsdomstolarna. Vi har också erfarenhet av kommersiell förvaltningsprocess. Vidare biträder vi våra klienter i verkställighetsprocesser av såväl utländska som inhemska domar och beslut.

Genom vår täckning i Norden och Baltikum kan vi erbjuda ett team av tvistlösningsadvokater i gränsöverskridande domstolsprocesser med kompetens i flera jurisdiktioner. I de länder Magnusson inte är verksamt samarbetar vi med topprankade tvistlösningsadvokater. I tvister som kräver specialistkunskap samarbetar vi med Magnussons övriga verksamhetsgrupper för att sätta ihop ett team med den spetskompetens som tvister kräver. Vi har också goda kontakter med olika typer av experter (ekonomiska, tekniska, rörande patentfrågor etc.) som vi samarbetar med för att ha den spetskompetens som den specifika tvisten kräver. Vi har också god kännedom om tvister med tredjepartsfinansiering.

Kontakta oss