Nationella och Internationella Skiljeförfaranden

Magnussons tvistlösningsgrupp har ett särskilt fokus på skiljeförfaranden. Vi hanterar skiljeförfaranden vid bl.a. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), Internationella Handelskammaren (ICC), The Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI), Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), The Korean Commercial Arbitration Board (KCAB INTERNATIONAL) och German Arbitration Institute (DIS).

Genom vår täckning i Norden och Baltikum kan vi erbjuda ett team av tvistlösningsadvokater i internationella skiljeförfaranden med kompetens i flera jurisdiktioner. I de länder Magnusson inte är verksamt samarbetar vi med topprankade tvistlösningsadvokater. Utöver samarbete med våra jurister inom övriga verksamhetsområden har vi också goda kontakter med olika typer av experter (ekonomiska, tekniska, rörande patentfrågor etc.) som vi samarbetar med för att ha den spetskompetens som den specifika tvisten kräver. Vi har också god kännedom om tvister med tredjepartsfinansiering.

Vi företräder också klienter vid såväl talan om klander mot skiljedomar som erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar.

Flera av Magnussons advokater agerar också som skiljedomare.

Kontakta oss