Anti-korruption och interna utredningar

Magnusson har en unik erfarenhet av nationella och internationella utredningar, due diligence och tvister på korruptionsområdet och erbjuder, inom alla branscher och sektorer, rådgivning för att motverka korruption inom företag, organisationer och offentlig verksamhet. Våra advokater och jurister arbetar helt integrerat över kontors- och verksamhetsgränser och vi kan snabbt skräddarsy ett team anpassat till varje enskild klient och uppdrag.

Våra tjänster inom anti-korruption och interna utredningar innefattar rådgivning avseende bland annat följande:

  • Utformning och implementering av complianceprogram: vi hjälper er att utforma, implementera och utvärdera anti-korruptionsprogram och andra complianceprogram.
  • Förebyggande åtgärder och visselblåsningssystem: vi erbjuder rådgivning och stöd för att etablera effektiva förebyggande åtgärder och visselblåsningssystem.
  • Utbildningar: vi genomför utbildningar för att säkerställa att er personal är medveten om och följer anti-korruptionspolicyer.
  • Due Diligence vid samarbeten och företagsförvärv: vi utför due diligence för att säkerställa att alla samarbeten och företagsförvärv är fria från korruptionsrisker.
  • Utredning och hantering av incidenter och misstänkta oegentligheter.
  • Krishantering: strategisk och arbetsrättslig rådgivning till ledning och styrelse.
  • Biträde vid mål rörande företagsbot.

Magnusson samarbetar med brottmålsadvokater och advokater i andra länder, säkerhetskonsulter, forensiker och PR-konsulter för att kunna erbjuda en så heltäckande och sömlös tjänst som möjligt.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med rådgivning kring anti-korruption och interna utredningar.

Kontakt

Artiklar