Arbetsrätt

Vår arbetsrättsgrupp har stor erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden och ger svenska och utländska arbetsgivare stöd i de mest komplexa arbetsrättsliga frågorna. Vårt fokus är att leverera en pragmatisk, affärsmässig och effektiv rådgivning. Vi utmärker oss också genom att vi har ingående branschkunskap inom exempelvis life science, energi och miljö, IT, fastighet och entreprenad, detaljhandel och dagligvaruhandel.

Våra specialister ger arbetsrättslig rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga aspekter såsom ingående av anställningsavtal, uppsägningar och avsked, fackliga förhandlingar, tvister i domstol och skiljeförfaranden, omorganisationer och outsourcing, företagsförvärv, verksamhetsövergångar och incitamentsprogram. Vi bistår också våra klienter med hantering av immaterialrättsliga tillgångar och frågor om företagshemligheter.

Vår unika närvaro i samtliga nordiska och baltiska länder, i kombination med ett under lång tid utvecklat partnernätverk i hela världen, möjliggör också att vi kan leda er rätt.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Artiklar

Kontakt