Entreprenadrätt

Magnusson är en erkänt ledande byrå inom entreprenadrätt och anlitas inom allt från internationella infrastrukturprojekt, komplexa delade entreprenader med många aktörer till mindre rådgivande uppdrag gällande t.ex. ÄTA-arbeten. Detta innebär att vi bistår såväl stat och kommuner, som privata och noterade fastighetsbolag med de juridiska frågor som uppkommer inom aktuellt område.

Vi har en omfattande branschkännedom och stor vana av byggprojekt, hela vägen från:

  • val av samverkansformer,
  • upprättande av entreprenadhandlingar,
  • rådgivning vid upphandling,
  • genomförande av avtalsförhandling,
  • hantering av ÄTA-frågor,
  • utredande av ansvarsfrågor, till
  • processföring vid entreprenadtvister.

Nyckeln till ett lyckat entreprenadprojekt är ett noga utformat avtal som reglerar arbetet som ska utföras. Magnusson har stor vana att lösa meningsskiljaktigheter mellan beställare och entreprenör innan egentlig tvist uppstår. Skulle detta inte lyckas är vi rätt part att ha med när frågor ska lösas i domstol eller av skiljenämnd. Vi anlitas även som föreläsare inom branschens olika standardavtal, vilket naturligtvis ger oss fördjupad kunskap och förmåga att förmedla vår kunskap till våra klienter.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med. En viktig pusselbit är också att våra entreprenadexperter har en bred kompetens inom de angränsande rättsområdena fastighets- och miljörätt. Ni får därför en proaktiv och heltäckande rådgivning, där vi även beaktar vad som väntar bakom hörnet.

Kontakt