EU- och konkurrensrätt

Magnusson erbjuder en mängd konkurrensrättsliga tjänster på alla typer av marknader och affärssektorer.

Våra tjänster innefattar juridisk och strategisk rådgivning kring bl.a. samarbete mellan företag, fusionsärenden, gryningsräder, dominerande företags beteende, utredningar, utfrågningar, compliance, domstolsförfaranden, skadeståndsärenden och skiljedomar. Vi erbjuder också tjänster i EU-rätt rörande den inre marknaden.

Kontakt