Fastighetsrätt

Är ni verksamma inom fastighetsbranschen och i behov av juridisk rådgivning är Magnusson er strategiska partner som ni kan vända er till oavsett vilken typ av fastighetsrelaterad affär som står för dörren.

Våra experter hjälper regelbundet fastighetsmarknadens samtliga aktörer vad gäller allt från markförvärv och exploateringar, till frågor som berör förvaltning och relationer med hyresgäster eller hyresvärdar. Detta innebär att vi bistår såväl stat och kommuner, som privata och noterade fastighetsbolag med de juridiska frågor som uppkommer i den dagliga verksamheten och när de behöver hjälp med komplexa fastighetsutvecklingsprojekt och fastighetstransaktioner. Mer konkret bistår vi gärna i:

  • fastighetstransaktioner,
  • plan- och byggfrågor,
  • fastighetsexploatering och fastighetsutvecklingsprojekt,
  • upprättande av exploateringsavtal,
  • fastighetsbildningsfrågor,
  • expropriation och inlösen av fastigheter,
  • tomträtt, hyres- och arrendefrågor,
  • fastighetsförvaltning,
  • tvister inom det fastighetsrättsliga området, såsom exempelvis skadeståndsfrågor i kommersiell hyresrätt och förhandlingar i hyres- och arrendenämnden,
  • avtalsförhandlingar vid framtagande av hyresavtal m.m.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med. En viktig pusselbit är också att våra fastighetsexperter har en bred kompetens inom de angränsande rättsområdena entreprenad- och miljörätt. Ni får därför en proaktiv och heltäckande rådgivning, där vi även beaktar vad som väntar bakom hörnet.

Artiklar

Kontakt