Foreign Direct Investments (FDI/UDI)

Kontrollsystemet för utländska direktinvesteringar brukar kallas för FDI, vilket står för Foreign Foreign Direct Investments, eller UDI, vilket står för utländska direktinvesteringar. Reglerna syftar till att hindra utländska direktinvesteringar i svenska skyddsvärda verksamheter som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet, på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Sådana investeringar måste anmälas till Inspektion för Strategiska Produkter (ISP) för granskning innan de får genomföras. Anmälningsskyldigheten är omfattande och träffar såväl många typer av investeringar som verksamheter. Även svenska investerare omfattas. Brott mot anmälningsskyldigheten, eller genomförande av en investering innan ISP har lämnat den utan åtgärd eller godkänt den, kan leda till höga böter.

Våra advokater och jurister erbjuder juridisk och strategisk rådgivning inför anmälan av utländska direktinvesteringar för samtliga typer av investeringar i alla svenska skyddsvärda verksamheter.

Våra tjänster inom området utländska direktinvesteringar (FDI/UDI) innefattar rådgivning avseende bland annat följande:

  • Utredning och bedömning av anmälningsskyldighet: vi hjälper er att fastställa om er investering omfattas av anmälningskravet.
  • Upprättande av anmälan: vi hanterar upprättandet av alla nödvändiga handlingar för granskningsförfarandet hos ISP, rådgivning vid granskningsförfarandet och stöd vid kommunikation med ISP.
  • Rådgivning, strategi och representation vid överklagande av förbudsbeslut

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med rådgivning kring era utländska direktinvesteringar.

Kontakt

Artiklar