Foreign Subsidies Regulation (FSR/FUS)

Statligt stöd som beviljas av EU:s medlemsstater är föremål för noggrann granskning enligt EU:s statsstödsregler. Statsstödsreglerna omfattar dock inte subventioner från länder utanför EU. Kontrollsystemet för utländska subventioner åtgärdar denna brist och kompletterar EU:s statsstödsregler. Kontrollsystemet för utländska subventioner brukar kallas för FSR, vilket står för Foreign Subsidies Regulation, eller FUS, vilket står för Förordningen om utländska subventioner. Reglerna innebär att ekonomiska bidrag från länder utanför EU ska granskas och kontrolleras i syfte att skapa en rättvis konkurrens inom EU för både europeiska och icke-europeiska aktörer. Reglerna gäller bland annat vid offentlig upphandling och företagskoncentrationer samt medför nya skyldigheter för de inblandade parterna. Våra advokater och jurister bistår i alla typer av frågor kopplade till utländska subventioner (FSR/FUS).

Våra tjänster inom området utländska subventioner (FSR/FUS) innefattar bland annat följande:

  • Utredning av om ekonomiska bidrag har lämnats.
  • Granskning av effekter av ekonomiska bidrag.
  • Rådgivning vid fullgörande av skyldigheter enligt kontrollsystemet för utländska subventioner: Vi hjälper till med bedömning av om en offentlig upphandling eller företagskoncentration omfattas av kontrollsystemet samt strukturering och genomförande av en offentlig upphandling och eller företagskoncentration enligt kontrollsystemet.
  • Upprättande av nödvändiga handlingar för att fullgöra skyldigheter enligt kontrollsystemet för utländska subventioner (t.ex. upprättande av anmälan eller försäkran).
  • Rådgivning vid myndigheters granskningsförfaranden och stöd vid kommunikation med myndigheter.

Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa er med rådgivning kring utländska subventioner och EU:s statsstödsregler.

Kontakt

Artiklar