Försäkring

Magnussons försäkringsgrupp är specialiserad inom civilrättslig och regulatorisk försäkringsrätt och biträder försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra distributörer.

Våra tjänster innefattar juridisk och strategisk rådgivning i tillståndsansökningar, tillsyns- och sanktionsärenden, regelimplementering och löpande verksamhetsfrågor. Vi biträder även med t.ex. upprättande av försäkringsvillkorsbestämmelser, samarbets- och distributionsavtal samt skadereglering.

Våra jurister har mångårig erfarenhet från Finansinspektionen och som bolagsjurister, compliance officers och skadejurister hos försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Erfarenheter som bidrar med värdefulla kunskaper och insikter i hur vi företräder er på bästa sätt.

Vår unika närvaro i samtliga nordiska och baltiska länder, i kombination med ett under lång tid utvecklat partnernätverk i hela världen, möjliggör också en effektiv gränsöverskridande kompetens när flera jurisdiktioner aktualiseras.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Artiklar

Kontakt