Immaterialrätt

Magnussons immaterialrättsgrupp är specialiserad på rättighetsfrågor, avtal och marknadsrätt. Vi hjälper till att upprätta och förhandla licensavtal, samarbetsavtal, överlåtelseavtal samt bistår vid rättighetsfrågor, företagstransaktioner och andra frågor på området. Vi kan representera er i samband med intrångsärenden, marknadsrättsliga tvister eller brott mot lagen om företagshemligheter. Vi kan även bistå er vid registrering av varumärken och design samt rådgivning kring ett företags behov av skydd utifrån dess verksamhet och de marknader där företaget planerar att verka. Vi kan hjälpa er att göra immaterialrättsliga och marknadsrättsliga överväganden inför lansering av produkter och i samband med att en reklamkampanj planeras. Vi har särskild erfarenhet av marknadsrättslig rådgivning inom flera specialreglerade branscher såsom läkemedel, försäkring och finansmarknaden.

Immaterialrättigheter kan vara värdefulla

Immaterialrätt är ett rättsområde som reglerar hur immateriell egendom kan skyddas och vilka påföljder som kan vara aktuella vid immaterialrättsbrott. Exempel på immaterialrättigheter är varumärken, upphovsrätt, patent och design.

Immateriella tillgångar kan vara mycket värdefulla för ett företag och det är viktigt att man arbetar aktivt med att skydda dem. Det som kan skyddas är bland annat resultatet av konstnärligt arbete, källkoden till datorprogram, logotyper, mönster, uppfinningar och namn på produkter och tjänster. En advokat eller jurist kunnig inom immaterialrätt kan bistå om ett företag utsatts för brott mot immaterialrätten, men också hjälpa ett bolag eller en koncern som kanske står inför en lansering på en ny marknad eller vid en större reklamkampanj. En advokat eller jurist med expertis inom immaterialrätt kan ge rådgivning i frågor som rör bland annat:

  • Upphovsrätt och varumärkesrätt
  • Reklam- och marknadsföringsjuridik
  • Domännamn och andra digitala affärsaktiviteter
  • Företagshemligheter
  • Licensavtal
  • Utvecklingssamarbeten

En advokat som kan immaterialrätt och marknadsrätt kan även representera er i samband med intrångsärenden och andra immaterialrättsliga och marknadsrättsliga tvister.

Immaterialrätt inom EU och internationellt

Inte minst på den internationella marknaden kan immaterialrättigheter vara en stor tillgång och ett viktigt konkurrensmedel. I Sverige är immaterialrätt ett rättsområde som funnits länge men allteftersom har bestämmelserna inom EU samordnats och det innebär att svenska företag får nya regler att förhålla sig till. En advokat som kan immaterialrätt kan skapa klarhet i frågor som rör äganderätt och ge rådgivning kring vilka tillgångar som behöver skyddas genom till exempel varumärkesskydd. Att varumärkesskydda tillgångar i hela EU är relativt enkelt med hjälp av EU:s varumärkesmyndighet EUIPO. Men det kan vara svårare att göra en bedömning av vilket skydd som är värdeskapande på sikt.

Magnusson är en advokatbyrå med stor erfarenhet inom immaterialrätt

Vår immaterialrättsgrupp är specialiserad på rättighetsfrågor, avtal och marknadsrätt. Bland våra kunder finns nationella bolag såväl som internationella koncerner och myndigheter. Vi har stor erfarenhet av att bidra med juridisk expertis kring immaterialrätt och immaterialrättsbrott inom bland annat design, mode och mjukvaru- och teknikutveckling, där frågor som rör immaterialrätt tenderar att bli både viktiga och komplicerade. Vi har även särskild erfarenhet av marknadsrättslig rådgivning inom flera specialreglerade branscher såsom läkemedel, försäkring och finansmarknaden. Vi på Magnusson kan sätta samman en immaterialrättsgrupp som arbetar gränsöverskridande med alla våra kontor i Norden och i Östersjöområdet och med samarbetspartners som vi har goda relationer med i andra länder.

Magnusson har skrivit det svenska kapitlet för The Legal 500: Intellectual Property Country Comparative Guide

Läs det svenska kapitlet

Artiklar

Kontakt