Tvistlösning

Hur bör ert företag agera om det vill inleda en tvist eller blir indragen i en tvist? Våra jurister är experter på tvistlösning och hjälper er genom hela kedjan av en tvist.

Magnusson erbjuder rådgivning i ett tidigt skede av en tvist för att så långt möjligt på ett konstruktivt sätt undvika en utdragen och dyr rättslig process. I detta skede ingår riskhantering och riskutvärdering av klientens rättsliga ställning samt förhandling med motparten för att försöka nå en för klienten fördelaktig förlikning. Om en förlikning nås hjälper vi till med upprättandet av förlikningsavtal.

Kommersiell tvistlösning

Om en förlikning inte är möjlig har vi gedigen erfarenhet av att framgångsrikt företräda såväl svenska som utländska företag vid all typ av kommersiell tvistlösning; nationella och internationella skiljeförfaranden (SCC, ICC, SCAI, HKIAC, UNCITRAL, KCAB INTERNATIONAL, DIS etc.) samt nationella och gränsöverskridande domstolsprocesser i alla instanser. Vi agerar också som skiljedomare vid exempelvis Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Vi biträder också klienter vid verkställighet av såväl utländska som inhemska domar och beslut.

Vad händer under en tvist?

Under en tvist tillhandahåller Magnusson råd och affärsmässiga lösningar för att på bästa sätt tillvarata våra klienters intressen. Vårt mål är att avlasta klienten så att denne istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. I tvister som kräver specialistkunskap samarbetar vi med Magnussons övriga verksamhetsgrupper för att sätta ihop ett team med den spetskompetens som tvister kräver. I de länder Magnusson inte är verksamt samarbetar vi med topprankade tvistlösningsadvokater. Vi har också goda kontakter med olika typer av experter (ekonomiska, tekniska, rörande patentfrågor etc.) som vi samarbetar med för att ha den spetskompetens som den specifika tvisten kräver. Vi har också god kännedom om tvister med tredjepartsfinansiering.

Vår grupp för tvistlösning är högt rankade av ansedda, oberoende rankningsinstitut.

Kontakt

Artiklar