Tvistlösning

Magnussons grupp för tvistlösning biträder regelbundet våra klienter i nationella och internationella skiljeförfaranden, allmän domstol, förvaltningsdomstol, hyresnämnder samt i andra kommersiella tvister. Gruppen är högt rankad av de mest ansedda oberoende rankinginstituten.

Förutom att bistå våra klienter när en tvist väl är under uppsegling arbetar vi också förebyggande genom proaktiv och lösningsorienterad rådgivning inför exempelvis ingående av kommersiella avtal och andra affärsmässiga beslut. Våra mest erfarna experter anlitas även löpande som skiljemän, något som bidrar med värdefulla kunskaper och insikter när vi själva agerar ombud i skiljeförfaranden

Vi har experter med lång erfarenhet av kommersiella tvister, bl.a. rörande företagsöverlåtelser, kommersiella avtal, entreprenadrätt, arbetsrätt, hyresrätt, offentlig upphandling, immaterialrätt och företagshemligheter. Vi bistår såväl nationella och internationella företag som andra organisationer och aktörer inom offentlig sektor. Magnussons unika närvaro i samtliga nordiska och baltiska länder, i kombination med ett under lång tid utvecklat partnernätverk i hela världen, möjliggör också en effektiv gränsöverskridande kompetens när utländsk rätt aktualiseras.

Vi på Magnusson arbetar för att skapa värde åt våra klienter och strävar alltid efter att bygga långsiktiga klientrelationer. Detta innebär att våra klienters affärer alltid står i fokus och att ni kan förvänta er samma gedigna, raka och tydliga rådgivning oavsett vad just ni behöver hjälp med.

Kontakt