Omstrukturering och rekonstruktion

I osäkra tider är det viktigt att ha stöd av kompetenta juridiska rådgivare med lång erfarenhet. Vårt gränsöverskridande team har expertis och erfarenhet av att hjälpa företag i finansiella svårigheter inom en rad olika områden såsom obeståndsrätt, bolagsrätt/M&A, bank- och finansieringsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt och tvistlösning. Vi hjälper till med alla typer av omstrukturering av verksamheten, oavsett om ni bara vill vara bättre rustade för framtiden eller har ekonomiska problem.

Vi erbjuder rådgivning i alla enskilda delar av omstruktureringsprocessen såväl som ett helhetsgrepp om hela processen. Det innebär allt ifrån planering och projektledning, till hantering av myndighetskontakter och förhandlingar med affärspartners och facket. Något som möjliggörs tack vare det nära samarbetet mellan våra experter på bolagsrätt / M&A, bank- och finansieringsrätt, arbetsrätt, IP/IT, obestånd och tvistlösning med fler. Oavsett om ni funderar på om er verksamhet har rätt finansieringsupplägg, organisationsstruktur eller hur den annars kan fungera mer effektivt hjälper vi er och verksamheten att få förutsättningarna att anpassa sig och stå starkare.

Vår klientbas omfattar nationella och multinationella företag, offentlig sektor, finansiella institutioner, riskkapitalbolag och deras portföljbolag, investmentbanker och olika långivare. Vi samarbetar med andra experter som är involverade i rekonstruktions- och insolvensprojekt inklusive revisorer, strategirådgivare och konkursförvaltare.

Vi erbjuder råd och stöd i bland annat följande delar:
 • Omstrukturering och rekonstruktioner av företag, finansiellt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt, på alltifrån internationell koncernnivå till enskilda driftsenheter och affärsområden
 • Aktie- och inkråmsöverlåtelser, fusioner, avyttringar och avvecklingar
 • Kapitalanskaffning och finansieringsfrågor, inklusive förhandlingar med långivare och andra kreditgivare
 • Obeståndsfrågor
 • Arbetsrätt, inklusive verksamhetsövergångar, omorganisationer och fackliga förhandlingar
 • Proaktiva analyser och arrangemang
 • Refinansiering och transaktioner
 • Ansökningar och anmälningar vid rekonstruktion och konkurs
 • Likvidation
 • Personligt ansvar för styrelseledamöter och aktieägare
 • Tvister vid konkurser och andra processrättsliga frågor

Kontakta oss