SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

PROGRAM POLAND PRIZE

2019-04-04

Polski rząd włączył się w walkę o przyciągnięcie zagranicznych talentów technologicznych, proponując program Poland Prize adresowany do start-upów z zagranicznymi korzeniami.

Wymóg zagranicznych korzeni oznacza w praktyce, iż finansowanie może być udzielone spółce z siedzibą w Polsce w której przynajmniej 50% udziałów oraz przynajmniej jedno miejsce w zarządzie musi należeć do obcokrajowca. Innym wymogiem formalnym uzyskania środków z Poland Prize jest obowiązek przebywania w Polsce na stałe przez przynajmniej jednego członka zespołu. Z możliwości ubiegania się o finansowanie z Poland Prize wyłączone są osoby, które już prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą na terenie Polski.

Wartość finansowania (bezzwrotnego) możliwego do uzyskania w ramach Poland Prize to 250 tys. zł., które start-upy będą mogły przeznaczyć na rozwój produktu i wynagrodzenia członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu, jak również na usługi prawne, księgowe i doradcze niezbędne do prowadzenia działalności w Polsce.

Jednym z operatorów programu Poland Prize jest Starter z siedzibą w Gdańsku oferujący finansowanie do zespołu przedsiębiorców (2-4 osoby) przede wszystkim ze Szwecji, Finlandii, Norwegii jak również Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy już posiadają doświadczenie w zakładaniu start-upów. Struktura programu obejmuje:

 • wyszukanie odpowiednich kandydatów;
 • softlanding tj. zapewnienie niezbędnego wsparcia do otworzenia spółki w Polsce, w tym wsparcie członka zespołu, który będzie przebywał stale w Polsce;
 • akcelerację tj. 4-miesięczny etap pracy nad produktem ze wsparciem finansowym, technicznym oraz biznesowym;
 • demo-day tj. prezentacja produktu opracowanego w ramach akceleracji.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Starter są innowacyjne rozwiązania z branży ICT adresowane do branż fintech, medycznej, edukacji, logistyki i telekomunikacji, które nadają się do komercjalizacji zarówno na polskim rynku jak i zagranicą. W konsekwencji, jednym z warunków przejścia start-upu do etapu akceleracji jest wykazanie, że pomysł biznesowy start-upu jest interesujący dla inwestora finansowego lub branżowego z siedzibą w Polsce poprzez przedstawienie listu intencyjnego podpisanego z takim inwestorem.

Projekt wsparcia zagranicznych start-upów zarządzany przez Starter przewiduje łącznie trzy tury naboru aplikacji od start-upów i wybór łącznie osiemnastu projektów, którym zostanie udzielone finansowanie. Wybór pierwszych sześciu start-upów już nastąpił a obecnie trwa procedura wyłaniania kolejnych dwunastu start-upów, które będą rozwijane we współpracy ze Starter.

Pobierz jako: PDF
Powiązane kraje: Polska
Powiązane osoby: Tomasz Rysiak

Other publications

 • 2019-04-04 POLAND PRIZE PROGRAMME

  The government has joined the battle to attract foreign tech talent to Poland, launching a programme called Poland Prize, which is aimed at start-ups with foreign roots.

  read more
 • 2019-02-27 SHORT-TERM LEGAL CONSEQUENCES OF A 'NO-DEAL' BREXIT

  Judged on the current political situation in the UK, where the parliament is split between various Brexit models and apparently unable to form a political majority for one specific ‘soft’ Brexit model as well as on the announcements from the EU that the EU is not willing to renegotiate the draft Brexit deal, which was turned down by the Houses of Parliament, the likelihood of a hard Brexit has become higher than ever.

  read more
 • 2019-02-25 2019 NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWIE – NOWA USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

  W dniu 11 stycznia 2019 roku, do Sejmu wpłynął Rządowy Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  read more
 • 2019-02-25 2019 UPCOMING LEGAL CHANGES – NEW ACT OF THE ACCOUNTABILITY OF COLLECTIVE ENTITIES

  On 11 January 2019 the Polish Government submitted to Parliament the draft Collective Entity Accountability Act, a new regulation intended to replace the prevailing ineffective act on the Accountability of Collective Entities.

  read more
more publications