Nele Laas

Advokaat / Tööõiguse valdkonnajuht

Minu tegevusvaldkonnad

  • Tööõigus
  • Vaidluste lahendamine

TUTVUSTUS

Nele Laas on osa Magnussoni Tallinna kontori tööõiguse meeskonnast, tema nõustamistegevus hõlmab laias valikus tööõigusega seotud valdkondi. Nele on oma karjääri jooksul aidanud kliente mitmetes tööõigusalastes küsimustes, mis hõlmavad näiteks töölepingute sõlmimist ja lõpetamist, juhatuse liikme lepinguid, töö- ja puhkeaega, kaugtööd, migratsiooni ja töötajate liikuvust, töötajate tasustamist, töötervishoidu ja tööohutust, rikkumistest teavitajate kaitset, paindlikke töötingimusi ning töövaidlusi.

Nele kümneaastane eelnev töökogemus personalivaldkonnas, nii era- kui ka avalikus sektoris, on andnud talle väärtuslikud teadmised, aidates pakkuda advokaadina klientidele oluliselt rohkem väärtust.

Tema varasemates ametites personalispetsialistina ja -juhina, on Nele vastutanud erinevate oluliste valdkondade eest, mis hõlmavad uute töötajate värbamist, olemasolevate töötajate motiveerimist ja koolitamist ning ka korrektsete töölepingute lõpetamise korraldamist. Ta on olnud oluliseks toeks ka keerulisemate töösuhte lõpetamiste puhul, tagades nii töötajate kui ka tööandjate jaoks võimalikult positiivse lõpptulemuse.

Lisaks on Nele puutunud kokku keerukamate teemadega nagu kollektiivne koondamine, töötajate motiveerimine, hüvitamissüsteemide väljatöötamine ja rakendamine, personalipoliitika loomine ja juurutamine, töövaidluste lahendamine, tööõnnetuse. Tema pühendumus ja oskused on toonud talle ka tunnustuse Tööinspektsiooni poolt, kes on tunnustanud tema panust töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas.

TÖÖKOGEMUS

Magnusson

Vandeadvokaadi abi – alates märts 2023

Jurist – 2021 – 2023

Praktikant – 2021

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Personalijuht 2014-2016

Arvato Services Estonia OÜ

Personalispetsialist 2008-2014

HARIDUS 

Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses) – 2022

Tartu Ülikool (bakalaureusekraad õigusteaduses) – 2016 – 2020

Tallinna Ülikool (magistrikraad organisatsioonipsühholoogias) – 2009- 2013

Eesti Ettevõtlus Kõrgkool Mainor (bakalaureusekraad personalijuhtimises) – 2005-2008

LIIKMELISUS 

Eesti Advokatuuri liige

KEELED

Eesti, Inglise