om oss

Magnusson Advokatbyrå bildades i slutet av 2004 av Per Magnusson vars affärsidé och vision var att bygga en internationell advokatbyrå som erbjuder klienter en one-stop-shop i Östersjöregionen. Byrån skulle drivas på affärsmässiga grunder med entreprenörsandan som ledstjärna och med en stark organisation där alla gjorde rätt saker när det behövdes. Med verksamhet i Stockholm och Göteborg och ytterligare 14 kontor i Norden och Östersjöregionen är vi unikt positionerade att assistera våra klienter.

Därtill har vi ett omfattande och välutvecklat nätverk runtom övriga världen. Vi är ca 50 kollegor i Sverige som tillsammans bidrar med kunskap, erfarenhet och engagemang.