Eriolukorra lõpust tulenevad maksumuudatused

Alates tänasest on lõppenud eriolukord Eestis. Seetõttu algas uuesti vahepeal peatunud intressi kalkuleerimine ajatamata maksuvõlgnevustelt. Intressimääraks on 0,03% varasema 0,06% asemel.

Kui eriolukorra ajal on tekkinud maksuvõlgnevus, on nüüd aeg taotleda maksuvõla ajatamist. Alla 20 000 euro suuruse võla puhul on tegemist automatiseeritud teenusega.

Üldjuhul on võimalik saada ajatamisel 50% intressimäära soodustust, kuid võimalik on saavutada maksuhalduri diskretsiooni alusel kuni 100% intressimäära soodustus. Selleks peab ettevõttel olema täidetud vähemalt üks kahest tingimusest:

  • ettevõttel puudus enne 1. märtsi 2020 maksuvõlg või see oli korrektselt, ilma mahajäämuseta ajatatud;
  • võlg on alla 20 000 euro.

Avalik võlapäring on taas saadaval alates 25. maist, seal kajastub info ka võla ajatamise kohta.