Meedia, sport ja meelelahutus

Andmekaitse

Nõustame kliente kõigis andmekaitse, privaatsuse ja küberturvalisuse küsimustes nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt. Meie meeskonnal on asjatundlikud teadmised andmekaitse ja privaatsuse regulatsioonist ning valdkonna parimatest tavadest. Magnussoni andmekaitse spetsialistid töötavad käsikäes meie intellektuaalse omandi ja tehnoloogiaõiguse ekspertidega üle terve Magnussoni võrgustiku, et tagada igakülgne ja ajakohane õigusnõu.

Magnussoni teenused hõlmavad kõiki andmekaitse ja privaatsusega seotud küsimusi, sealhulgas:

 • ülemaailmsed andmekaitse vastavusauditid, isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM/GDPR) täitmise ja vastavuse teenused;
 • igapäevastes isikuandmete töötlemist puudutavates õigusküsimustes nõustamine;
 • privaatsustingimuste, töötlemistoimingute ülevaadete, nõusolekuvormide, protseduurireeglite ja sise-eeskirjade, riski- ja mõjuhinnangute, küpsiste teavituste, infotekstide jms dokumentide koostamine ja nendega seotud nõustamine;
 • andmekaitse protseduurireeglite ja infoturbepoliitikate kasutusele võtmise ja rakendamise abistamine kliendi organisatsioonis;
 • andmetöötluse delegeerimise ja andmetöötluslepingute läbirääkimiste nõustamine;
 • andmekaitsespetsialistide nõustamine ja nende töös abistamine;
 • e-Privaatsuse („küpsiste“) ja veebiturunduse teemade nõustamine;
 • andmekaitse teemades nõustamine seoses ühinemis- ja omandamistehingutega;
 • klientide esindamine vaidlustes ja läbirääkimistes andmesubjektiga, järelevalve- ja kohtumenetluses;
 • keeruliste piiriüleste andmeedastuste nõustamine;
 • küberturvalisuse, turvarikkumiste juhtimise ja teavitamiskohustuste alane nõustamine;
 • spetsiaalsete sihtgrupile kohandatud koolituste läbiviimine.

Meie eesmärgiks on luua usalduslik ja tugev kliendisuhe, mis ei piirdu ühe konkreetse küsimuse lahendamisega, vaid tugineb põhjalikule arusaamisele teie ärist, väärtustest ja ambitsioonidest.

Meie andmekaitse spetsialistid