Äri- ja lepinguõigus

Magnusson nõustab kliente erinevates äri- ja lepinguõiguse küsimustes, näiteks tarne-, distributsiooni-, frantsiisi- ja agendilepingutega seonduvates küsimustes, intellektuaalse omandi ning andmekaitse valdkonnas.

Meie advokaadid pakuvad tuge lepingute koostamisel, läbirääkimiste pidamisel
ja regulatiivsete küsimuste lahendamisel klientidele paljudest erinevatest sektoritest (näiteks
meditsiin ja tervishoid, transport, IT ja tehnoloogia).

Magnusson pakub äri- ja lepinguõiguse teenuseid, sealhulgas:

  • tootmis- ja tarnelepingud;
  • agendi-, distributsiooni- ja frantsiisilepingud;
  • nõustamis- ja koostöölepingud;
  • konfidentsiaalsuslepingud;
  • isikuandmete kaitse ja privaatsus;
  • intellektuaalne omand ja bränding;
  • riigihanked;
  • vastavuskontroll ja regulatiivsed küsimused;
  • vaidluste lahendamine.

Meie äri- ja lepinguõiguse spetsialistid