EL ja konkurents

Meie Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse üksusel on märkimisväärsed kogemused ja teadmised kõikidest EL õiguse ja konkurentsiõiguse aspektidest. Koostoimes meie erialase pädevuse ja ulatusliku ärialase kogemusega pakume rahvusvahelistele ja kodumaistele ettevõtjatele ning organisatsioonidele (nii era- kui avalikus sektoris) praktilist nõu ja tuge kõikides valdkondades.

Meie Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse üksusel on märkimisväärsed kogemused ja teadmised kõikidest EL õiguse ja konkurentsiõiguse aspektidest. Koostoimes meie erialase pädevuse ja ulatusliku ärialase kogemusega pakume rahvusvahelistele ja kodumaistele ettevõtjatele ning organisatsioonidele (nii era- kui avalikus sektoris) praktilist nõu ja tuge kõikides valdkondades. 

Selle teenuse raames:

  • nõustame kliente valdkonna kõigis aspektides;
  • anname õigusabi nii kodumaistele kui ka rahvusvahelistele ettevõtjatele.

Meie Euroopa Liidu ja konkurentsi spetsialistid