Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand

Magnusson nõustab kliente kõikides intellektuaalomandi valdkondades, sh. autoriõigused, kaubamärgid, patendid, tööstusdisain, domeeninimed ja ärisaladused. Meie klientide hulka kuuluvad ettevõtted paljudest erinevates sektoritest, näiteks meditsiin ja tervishoid, IT ja produktsioon. Vajadusel teeme koostööd ka patendivolinikega, et kaitsta klientide huve nii Eestis kui välismaal.

Magnusson nõustab kliente järgmistes valdkondades:

  • intellektuaalomandi kaitse strateegiad,
  • intellektuaalomandiga seotud kohtuvaidlused ja läbirääkimised;
  • kaubamärkide registreerimine;
  • intellektuaalomandiga seotud lepingute koostamine, sh litsentsilepingud, loovutuslepingud, agendi-, distributsiooni- ja frantsiisilepingud, teenuse osutamise lepingud ja töölepingud, konfidentsiaalsuslepingud.
  • intellektuaalomandi õiguste registreerimine ja jõustamine teistes riikides Magnussoni partnerite kaudu.

Meie Intellektuaalomandi spetsialistid