Majandus- karistusõigus

Meie meeskonnal on laialdased kogemused majanduskuritegevuse kannatanute abistamisel ning väidetavate majanduskuritegevuste eest uurimise all olevate isikute kaitsmisel.

Magnussoni mitme jurisdiktsiooni suutlikkus on eriti abiks piiriüleste majanduskuritegude puhul, kuna praegused Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusnormid võimaldavad paljusid piiriüleseid meetmeid, näiteks Euroopa vahistamismäärus, varade piiriülene arestimine ja tõendite kogumine teistest liikmesriikidest.

Meie teenuste hulka kuulub:

  • Esindamine ja kaitsmine kriminaal- ja väärteomenetluste kõikides etappides;
  • Pettuste uurimine, küberkriminalistika;
  • Laialdased kogemused esindamise ja kaitsmise alal:

– Keskkonnakuritegudes

– Maksupettustes

– Finantspettustes

– Intellektuaalomandi kuritegudes ja ärisaladuste vargustes

– Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alla kuuluvates kuritegudes

– Küberkuritegudes

  • Omastamine ja muud majanduskuritegude vormid.

Meie majanduskaristusõiguse spetsialistid