Advokaadibüroo Eestis

Majandus- karistusõigus

Meie meeskonnal on laialdased kogemused majanduskuritegevuse kannatanute abistamisel ning väidetavate majanduskuritegevuste eest uurimise all olevate isikute kaitsmisel.

Magnussoni mitme jurisdiktsiooni suutlikkus on eriti abiks piiriüleste majanduskuritegude puhul, kuna praegused Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusnormid võimaldavad paljusid piiriüleseid meetmeid, näiteks Euroopa vahistamismäärus, varade piiriülene arestimine ja tõendite kogumine teistest liikmesriikidest.

Meie teenuste hulka kuulub:

  • Esindamine ja kaitsmine kriminaal- ja väärteomenetluste kõikides etappides;
  • Pettuste uurimine, küberkriminalistika;
  • Laialdased kogemused esindamise ja kaitsmise alal:

Keskkonnakuritegudes

Maksupettustes

Finantspettustes

Intellektuaalomandi kuritegudes ja ärisaladuste vargustes

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alla kuuluvates kuritegudes

Küberkuritegudes

  • Omastamine ja muud majanduskuritegude vormid.

Meie majanduskaristusõiguse spetsialistid