Maksuõigus

Maksuõiguse valdkond on nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt pidevas muutumises. Meil on kogenud maksuõiguse spetsialistid, kes hoiavad ennast viimaste arengusuundadega kursis ning suudavad hinnata nende mõju Teie äritegevusele. Pakume Teie äritegevusele kohandatud tõhusat tuge, mis võimendab Teie edu, leevendadab riske ja tagab kõikvõimalike eeskirjade järgimise.

Meie teenus hõlmab järgnevat:

• Maksuplaneerimine ja maksukulu optimeerimine;
• Maksuriski maandamine;
• Turule sisenemise ja turult väljumise strateegia koostamine;
• Riigisisene ja piiriülene restruktureerimine;
• Püsiva tegevuskoha (tekke) riski maandamine;
• Käibemaksu- ja aktsiisiküsimused;
• Tööjõu ja juhatuse liikmete liikumisega seotud riskide planeerimine ja maandamine;
• Füüsilise isiku maksustamine;
• Maksualane due diligence ja maksualane auditeerimine;
• Esindamine maksuvaidlustes.
Meie eesmärgiks on luua usalduslik ja tugev kliendisuhe, mis ei piirdu ühe konkreetse küsimuse lahendamisega, vaid tugineb põhjalikule arusaamisele teie ärist, väärtustest ja ambitsioonidest.

Meie maksuõiguse spetsialistid