Meditsiin ja tervishoid

Magnusson annab nõu tervishoiu ja bioteadustega tegelevatele ettevõtetele erinevates õigusalastes küsimustes, sealhulgas lepinguõigusega seonduvates küsimustes, regulatiivsetes küsimustes, intellektuaalse omandi ja tarbijakaitse valdkonnas.

Meie klientide hulka kuuluvad tervishoiusektoris tegutsevad meditsiinitoodete ja -seadmete tootjad ja edasimüüjad. Samuti nõustame kliente regulaarselt toidu-, joogi-, eritoitumis- ja toidulisandite tööstuses.

Magnusson nõustab kliente järgmistes valdkondades:

  • reklaam ja turundus;
  • intellektuaalomandi kaitse, sh patendi- ja kaubamärgiküsimused;
  • tarne-, agendi-, distributsiooni- ja frantsiisilepingud;
  • tegevusload, müügiload, registreeringud ja teavitused;
  • isikuandmete kaitse;
  • riigihanked;
  • tolliküsimused;
  • vaidluste lahendamine.

Meie meditsiini ja tervishoiu spetsialistid