Saneerimine ja pankrotimenetlus

Meedia, sport ja meelelahutus

Magnusson nõustab kliente erinevates õiguslikes küsimustes, mis on seotud meedia, spordi ja meelelahutusega.

Magnusson annab nõu järgmistes küsimustes:

  • reklaam ja turundus;
  • teenuste osutamise üldtingimused;
  • lepinguõigus (nt teenuse- ja koostöölepingud, agendi-, distributsiooni- ja frantsiisilepingud, konfidentsiaalsuslepingud);
  • intellektuaalomandi kaitse, sh. kaubamärgi ja autoriõiguse küsimused;
  • isikuandmete kaitse ja privaatsus;
  • tarbijakaitse;
  • ühingu- ja tööõiguse küsimused;
  • vastavuskontroll ja regulatiivsed küsimused;
  • vaidluste lahendamine.

Meie meedia, spordi ja meelelahutuse spetsialistid