Pangandus- ja finantsteenused

Me esindame pankasid, investeerimisühinguid, fondi- ja varahaldureid ning muid finantsinstitutsioone mitmesugustes tehingutes ja regulatiivsetes küsimustes. Meie kogenud professionaalid teevad tihedat koostööd kõigi Magnussoni büroode vahel.

Pakume lahendusi, mis ühendavad parima kohaliku ekspertiisi ja asjatundlikkuse meie klientide vajaduste mõistmisega rahvusvahelises mõõtmes.

Pangandus- ja finantsteenused hõlmavad

  • Laenuandjate ning laenusaajate nõustamine erinevates finantseerimistehingutes (k.a sündikaatlaenud);
  • Emitentide ja emissiooni peakorraldajate nõustamine aktsiate ja võlakirjade emiteerimisel, sh aktsiate avalikud emissioonid;
  • Fondide loomine;
  • Lepingute koostamine;
  • Pankade, investeerimisfondide ja muude finants-, makse- ja e-raha asutuste regulatiivne nõustamine (k.a piiriülesed tegevused);
  • Finants-, makse- ja e-raha asutuste ning krediidivahendajate nõustamine tegevusloa taotlemisel ;
  • Nõustamine rahapesuvastase poliitika ja protseduurireeglite osas;
  • Makse- ja e-raha asutustele arendusetapis ja tegevuse käigus vajamineva dokumentatsiooni koostamine;
  • Ühisrahastuspakkujatele arendusetapis ja tegevuse käigus vajamineva dokumentatsiooni koostamine.Meie klientide hulka kuuluvad nii rahvusvahelised kui ka kodumaised finantseerimisasutused.

Meie pangandus-ja finantsteenuste spetsialistid