Tehisintellekti õigus

Tehisintellekt (AI) on kiiresti arenev valdkond nii tehnoloogias kui ka õiguses. Maailmas toimub tehisintellektiga seonduva regulatsiooni väljatöötamine ning ka Euroopa Liidus on peagi jõustumas uus tehisintellekti määrus. Magnusson esindab ettevõtteid, mis arendavad ja kasutavad AI süsteeme, või pakuvad AI-süsteemidega seotud teenuseid.

Aitame oma kliente tehisintellektiga seotud õigusküsimustes navigeerimisel, pakkudes tööstusharuspetsiifilist juriidilist nõu paljudes erinevates AI-süsteemidega seonduvates valdkondades, seejuures andmekogumise, GDPR ja intellektuaalomandi valdkonnas.

Tehisintellekti määrus ja õigusnormidele vastavuse tagamine 

Uus EU AI Act, ehk tehisintellekti määrus jõustub Euroopa Liidus tõenäoliselt 2024. aastal. Määrus koosneb erinevatest normidest ja kohustustest, mis kehtestatakse tehisintellekti süsteemide pakkujatele sõltuvalt vastava süsteemi riskitasemest. Magnusson on valmis hindama, millisesse riskitaseme kategooriasse teatud AI süsteem kuulub. 

Olenevalt riskitasemest, peavad AI-süsteemide pakkujad täitma mitmeid nõudeid, et AI süsteem või süsteemil põhinev teenus turule lubataks. Nõuded hõlmavad riskijuhtimissüsteeme, andmete kogumist, läbipaistvust, küberturvalisust ja palju muud. Vastuvõetamatu riskiga tehisintellektisüsteem määruse jõustumisega keelatakse. Lisaks sisaldab määrus norme, mis käsitlevad generatiivse tehisintellekti kasutamist ning generatiivsete AI-süsteemide loomist ja teenusena pakkumist.  

Tehisintellekti määruse mittejärgimine võib kaasa tuua märkimisväärseid trahve. AI-süsteeme arendavad, kasutavad või AI-süsteemidel põhinevaid teenuseid pakkuvad ettevõtted peaksid seega olema peagi jõustuvatest muudatustest teadlikud ning tegutsema selle nimel, et toimida määrusega kooskõlas.  

Loe lähemalt AI määrusest siit

Intellektuaalse omandi õigused 

AI areng toob kaasa mitmeid õiguslikke probleeme intellektuaalomandi valdkonnas, eriti seoses generatiivse tehisintellektiga. See hõlmab muu hulgas küsimusi nagu: 

  • Kellele kuuluvad AI-süsteemide endi intellektuaalomandi õigused? 
  • Kellele kuuluvad AI-süsteemiga loodud teoste õigused? 
  • Kuidas on lubatud kaitstud materjali kasutamine AI-süsteemide koolitamiseks? 
  • Jpm. 

Magnussonil on põhjalik kogemus intellektuaalomandi õiguse valdkonnas ning me nõustame oma kliente ka tehisintellekti kasutamisest tulenevate intellektuaalomandi küsimuste lahendamisel. 

Andmete kogumine ja isikuandmete kaitse 

AI-süsteemid nõuavad mudelite koolitamiseks tavaliselt suure andmemahu töötlemist, mis tähendab, et protsessis on asjakohaseks mitmed uued ELi õigusaktid. Lisaks sisaldavad AI-süsteemide koolitamiseks kasutatavad andmed paljudel juhtudel isikuandmeid, millest tingituna peavad ettevõtted arvestama GDPR-ist tulenevate nõuetega. Magnusson nõustab kliente ka andmete käsitlemisega seotud küsimustes. 

Meie tehisintellekti õiguse spetsialistid