Turundusõigus

Magnusson nõustab kliente erinevates turundus- ja tarbijaõiguse küsimustes. Meie kogenud eksperdid tagavad, et uute brändide ning toodete ja teenuste turule toomine oleks kooskõlas seadusandlusega ja toetaks klientide eesmärke nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul. Lisaks regulatiivsetele küsimustele jälgime tähelepanelikult rahvusvahelisi suundumusi ja uusi arenguid turundusmaailmas.

Meie kogenud spetsialistid oskavad anda nõu järgmistes küsimustes:  

 • reklaamid ja kampaaniad, sh nõuded ja piirangud reklaamile, hea tava jälgimine; 
 • reklaam reguleeritud sektorites, sh. finantsteenuste ja ravimireklaam; 
 • alkoholi ja tubakatoodete turustamine; 
 • ebaausad ja eksitavad kauplemisvõtted; 
 • intellektuaalomandi aspektid brändi loomisel ja reklaamimisel, sh kaubamärgi küsimused; 
 • lepingute koostamine toodete turule toomiseks ja müümiseks (nt konfidentsiaalsuslepingud, litsentsilepingud, tootmis- ja tarnelepingud, agendi-, distributsiooni- ja frantsiisilepingud); 
 • sponsorluslepingud; 
 • isikuandmete kaitse ja privaatsus; 
 • sotsiaalmeedia ja otseturunduse regulatsioon; 
 • hasartmängude ja loteriide korraldamine; 
 • konkurentsiõigus; 
 • tarbijakaitse;  
 • vaidluste lahendamine.
   

Meil on laialdased kogemused erinevatest tegevusvaldkondadest klientide nõustamisel, sh nõustame kliente tarbekaupade, toiduainete-, tubaka- ja alkoholitööstusest, ravimitööstuse, ilutoodete ja meditsiinitoodete sektorist, televisiooni, filmi ja digitaalse meedia valdkonnast

 Magnusson on Turundajate Liidu liige.

Meie turundusõiguse spetsialistid