Virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevuse lõplik vastavusse viimise tähtaeg on juba nurga taga

Ettevõtted, kellele on väljastatud virtuaalvääringu rahakotiteenuse ja virtuaalvääringu vahetamise teenuse tegevusload enne 10. märtsi 2020, peavad oma tegevuse viima vastavusse uute tingimustega hiljemalt 1. juuliks 2020.

Rahapesu Andmebüroo tühistab olemasolevad tegevusload, kui tegevuslubasid omav ettevõte ei suuda viia oma tegevust vastavusse ega esitada nõutud dokumente Rahapesu Andmebüroole 1. juuliks 2020. Ilma tegevusloata tegutsemine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse põhilised muudatused, sh millega peavad tegevuslubasid omavad ettevõtted täiendavate andmete ja dokumentide esitamisel arvestama, on:

  • kaks eelmist erinevat tegevusluba – virtuaalvääringu rahakotiteenuse tegevusluba ja virtuaalvääringu vahetamise teenuse tegevusluba – on nüüd ühendatud üheks virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusloaks:
  • nüüd on virtuaalvääringu vahetamine teise virtuaalvääringu vastu reguleeritud;
  • KYC ja AML vastavusnõuded on võrdsustatud finantseerimisasutusele kohalduvate nõuetega;
  • registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht ja tegevuskoht peab olema Eestis;
  • aktsia- või osakapital peab olema vähemalt 12 000 eurot (varasem miinimum oli 2 500 eurot) ja see peab olema rahaliselt sisse makstud;
  • juhatuse ja nõukogu liimetele kohalduvad rangemad nõuded ja sügavam kontroll, sh vajaliku hariduse ja kogemuse ning korrektse ärialase maine kontroll.