19 May 2022
News, Uudised

Konkurentsiõigus: uus vertikaalsete kokkulepete grupierandi määru...

Euroopa Komisjon võttis 10. mail 2022. a. vastu uue vertikaalsete kokkulepete grupierandi määruse (ing k VBER) ja suunised, mis hakkavad...

Read this article

More news

Category