Ellen Elvira Tulvik astub Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni ridadesse

Meil on hea meel teatada, et meie partner Ellen Elvira Tulvik kuulub Advokatuuri intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjoni värskeimate liikmete hulka.  

Intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine: 

  1. intellektuaalse omandi,
  2. info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning
  3. andmekaitse valdkonnas 

õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.