Asianajotoimisto Magnussonilla uusi sovittelija: sovittelu on riidanratkaisun tulevaisuutta

Asianajotoimisto Magnusson juhlistaa ylpeänä uutta saavutusta, kun asianajajamme Elli Mattila on lisätty Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon. Näemme Magnussonilla sovittelun merkityksen kasvavan vuosi vuodelta ja uskomme vahvasti, että se on riidanratkaisupraktiikan tulevaisuutta. 

Sovittelu eroaa olennaisesti perinteisestä oikeudenkäynnistä 

Siinä missä oikeudenkäynti tuo konfliktit julkisiksi ja prosessi on usein pitkä ja kallis, sovittelu tarjoaa osapuolille mahdollisuuden ratkaista riitansa keskinäisessä yhteistyössä ja luottamuksellisesti. Sovittelija toimii puolueettomana välittäjänä auttaen osapuolia löytämään yhteisen sävelen ja sopimaan konfliktistaan ilman pitkää oikeusprosessia. 

Sovittelu riidanratkaisun tulevaisuutta 

Ammattitaitoiset asianajajat ymmärtävät, että riidanratkaisuprosessi on kehittymässä kohti yhä enemmän sovittelupainotteista toimintaa. Joustavuus, nopeus ja kustannustehokkuus ovat keskeisiä tekijöitä, jotka tekevät sovittelusta houkuttelevan vaihtoehdon perinteiselle oikeudenkäynnille. 

Sovittelijaksi kouluttautuminen 

Sovittelijaksi kouluttautuminen Asianajajaliiton kautta on haastava prosessi, joka vaatii syvää osaamista konfliktien ratkaisemisesta ja vuorovaikutustaidoista. Asianajajaliiton luetteloon merkityt sovittelijat voivat toimia sovittelijoina liiton sääntöjen mukaisissa sovitteluissa, mutta toisaalta kyse on myös sovittelutaitojen ja sovittelumyönteisen näkökulman tuomisesta jokapäiväiseen työhön oikeudenkäyntien pariin.  

Elli on Asianajotoimisto Magnussonin toinen sovittelijaksi kouluttautunut asianajaja. Toimistomme ensimmäinen sovittelija on osakas ja riidanratkaisu-praktiikan vetäjä Jukka Blomberg. Elli ja Jukka ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, kuinka sitoudumme Magnussonilla jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen tarjotaksemme asiakkaillemme yhä monipuolisempia ja tehokkaampia riidanratkaisupalveluita.

Yhteystiedot