Asianajotoimisto Magnussonilla merkittävää henkilöstökasvua: Esittelyssä uusimmat työntekijämme

Asianajotoimisto Magnusson on kokenut merkittävää henkilöstökasvua kuluneen vuoden aikana toivottaessaan kymmenen uutta työntekijää tervetulleeksi. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärämme on kasvanut peräti 30 %. Tämä kasvu kuvastaa Magnussonin jatkuvaa sitoutumista kehitykseen, laadukkaiden lakipalvelujen takaamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. 

Viimeisen kuukauden aikana aloittaneita työntekijöitä ovat Senior Associate Jemina Timonen, Associate Iida Vuori, Associate Sara Mäkinen ja Associate Trainee Ebuwa Osayi Edwins.  

Senior Associate Jemina Timonen erikoistuu riidanratkaisuun ja työskentelee osana Magnussonin Dispute Resolution -tiimiä. Jemina neuvoo asiakkaita sekä kotimaisissa että kansainvälisissä oikeudenkäynneissä ja välitysmenettelyissä. Hänellä on laaja kokemus sopimusoikeuteen, yhtiöoikeuteen, työoikeuteen ja kiinteistöihin liittyvistä riita-asioista sekä vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä. Lisäksi Jemina on kouluttautunut sovittelijaksi.

Associate Iida Vuori erikoistuu yhtiöoikeuteen ja yritysjärjestelyihin. Iidalla on erityisesti kokemusta sopimusoikeudesta ja hän työskentelee osana Magnussonin Corporate and M&A -tiimiä. Ennen siirtymistään Magnussonille Iida työskenteli meriteollisuuden ja energiamarkkinoiden ratkaisuihin erikoistuneessa teknologiayhtiössä Associate Legal Counselina. 

Associate Sara Mäkinen erikoistuu yhtiöoikeuteen ja yritysjärjestelyihin, ja työskentelee osana Magnussonin Corporate and M&A -tiimiä. Ennen siirtymistään Magnussonille Sara työskenteli Big Four –yhtiössä yhtiöoikeuteen ja yritysjärjestelyihin liittyvien asioiden parissa. 

Associate Trainee Ebuwa Osayi Edwins erikoistuu yhtiöoikeuteen ja yritysjärjestelyihin, ja työskentelee osana Magnussonin Corporate and M&A -tiimiä. Ebuwalla on myös kokemusta teollis- ja tekijänoikeuksista, teknologia-asioista, tietosuojasta sekä rahoitusjärjestelyistä ja kilpailuoikeudesta.

Työyhteisömme kasvu heijastaa vahvoja arvojamme: luottamus, vastuunotto, odotusten ylittäminen ja yhteisöllisyys. Näiden arvojen pohjalta jatkamme investointeja henkilöstömme kehittämiseen, jotta voimme taata laadukkaan oikeudellisen neuvonnan myös tulevaisuudessa. 

Asianajotoimisto Magnusson toivottaa uusimmat ammattilaisemme lämpimästi tervetulleiksi!

Yhteystiedot