Magnusson avusti Northgold AB:ta Northern Aspect Resources Oy:n kaikkien osakkeiden hankinnassa

Magnusson avusti Northgold AB:ta (Northgold) Northern Aspect Resources Oy:n kaikkien osakkeiden hankinnassa ja suunnatussa osakeannissa Suomen lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Northgold ja Rupert Resources Ltd. (Rupert Resources) solmivat osakkeiden kauppakirjan, jossa maksuna käytettiin noin 1,12 miljoonan euron suuruista myyjän velkakirjaa vastineeksi 890 000:sta uudesta Northgoldin osakkeesta. Kauppa toteutettiin 8. helmikuuta 2023. Samana päivänä Northgold järjesti myös noin 900 000 euron suuruisen suunnatun osakeannin rajoitetulle määrälle sijoittajia, johon kuului Rupert Resourcesin noin 250 000 euron suuruinen sijoitus. Northgold käyttää suunnatusta osakeannista saadut varat jatkuvan systemaattisen etsintä- ja kehitystoiminnan rahoittamiseen keskittyen ensisijaisesti Kopsan ja Kiimalan hankkeisiin Keski-Pohjanmaan kulta-alueella.

Northgold on Tukholman pörssissä listattu kullanetsintä- ja kehitysyhtiö, joka on keskittynyt useiden rinnakkaisten, resurssivaiheessa olevien hankkeiden edistämiseen Keski-Pohjanmaan kultaesiintymässä (Middle Ostrobothnia Gold Belt, MOGB) keskisessä Suomessa. Hankkeisiin kuuluvat mm. Kopsan kulta- ja kuparihanke, Kiimalan kultahanke ja vasta hankittu Hirsikankaan kultahanke. Yhtiö pyrkii kasvattamaan kultamalmivarantojaan, tekemään uusia löydöksiä ja ennen muuta louhimaan keskisen Suomen vähän tutkituilta alueilta.

”Northgold kiittää Magnussonia erinomaisesta suorituksesta Northgoldin neuvonantajana sen äskettäisessä Northern Aspect Resources Oy:n yrityskaupassa. Kauppa päätettiin sujuvasti, mistä kiitos kuuluu ennen muuta Magnussonin huolelliselle paneutumiselle yksityiskohtiin ja täsmälliselle yhteistyölle kaikkien asiaan liittyvien osapuolten kanssa kolmessa eri maassa.”, sanoo Mitch Vanderydt, Northgold AB:n toimitusjohtaja.

Magnussonin tiimiin projektissa kuuluivat asianajaja, osakas Ville Salonen sekä lakimiehet Emilia Alakurtti ja Antti Muranen.

Kuva: Northgold AB

Yhteystiedot

Ville Salonen

Attorney-at-law / Partner / Co-Head of Tampere / Chairman of Magnusson International

Finland

Commercial, Corporate and M&A, Corporate Immigration, Data Protection, Dispute Resolution, Employment, Energy, ESG and Sustainability, Intellectual Property, International Arbitration, Life sciences, Media, Sports and Entertainment, Public procurement, Real estate, Tax, Technology

Send me an email +358 46 814 1441