Magnusson avusti lääkevalmistaja Sandoz A/S:a Markkinaoikeudessa käsiteltävässä valitusasiassa koskien Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemää hankintapäätöstä

Hankintapäätöksessä oli kyse lääkevalmisteiden toimittamisesta.

Markkinaoikeus totesi, että kuntayhtymä hankintayksikkönä on menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se oli hankintaoikaisupäätöksessään asettanut hankintasopimuksen tekemisen edellytykseksi, että Sandoz A/S toimittaa sille selvityksen, ettei sen valmiste riko toisen tarjoajan voimassa olevia patentteja ja, että vasta sitten kun kahden tarjoajan välinen patenttikiista on ratkaistu Sandoz A/S:n hyväksi, se sopimusosapuolena alkaisi käyttää tuotettaan.

Markkinaoikeus katsoi, että osapuolten välisen patenttikiistan lainvoimaista ratkaisua ei voitu asettaa hankintasopimuksen tekemisen edellytykseksi.

Markkinaoikeuden mukaan Sandoz A/S:lla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa kilpailutus virheettömässä prosessissa ja määräsi hankintayksikön maksamaan Sandoz A/S:lle hyvitysmaksua ja korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut.

Yhteystiedot

Ville Salonen

Attorney-at-law / Partner / Head of ESG & Sustainability

Finland

ESG and Sustainability, Commercial, Corporate and M&A, Data Protection, Dispute Resolution, Employment, Intellectual Property, Japan Desk, Media, Sports and Entertainment, Real estate, Tax, Technology

Send me an email +358 46 814 1441