Pk-yritysten on mahdollista saada rahallista tukea yrityksen immateriaalioikeuksien suojaamiseen

EU:n teollisuusvirasto EUIPO myöntää pk-yrityksille rahallista tukea immateriaalioikeuksien suojaamiseen 16.12.2022 asti. Tukea voi saada tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin, kansallisiin patenttihakemuksiin sekä IPR-esianalyysipalveluun. EUIPO myöntää tuen Ideas Powered for Business SME Fund -avustusohjelmasta.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voi hakea Euroopan unioniin sijoittuneet pk-yritykset. Pk-yritysten luokka koostuu yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Kuinka tuki toimii?

Tuen kautta on mahdollista saada kahdentyyppisiä arvoseteleitä, joilla voidaan korvata osittain tiettyjen palvelujen aiheuttamia kuluja. Ensimmäinen on arvoltaan 1 500 euroa, ja se on tarkoitettu teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalvelujen sekä tavaramerkki- ja mallimaksujen maksamiseen. Toinen on arvoltaan 750 euroa, ja se on tarkoitettu kansallisten patenttihakemusten virastomaksuihin.

Yritys voi hakea molempia seteleitä vuoden 2022 aikana ja saada yhden kumpaakin, jolloin tukea voi saada yhteensä enintään 2 250 euroa. Arvosetelit ovat voimassa neljä kuukautta avustuksen myöntämishetkestä, mutta niiden voimassaoloaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa tietyin edellytyksin kahdella kuukaudella.

Tuen suuruus riippuu yrityksen tekemistä hakemuksista ja tilaamista palveluista. Maksuista korvattava osuus vaihtelee tuen kohteen mukaan ja korvattavan osuuden määrä vaihtelee 50 % – 90 % välillä.

Miten voit hakea tukea?

Tukihakemus tehdään EUIPO:n sivuilla. Hakemusta varten tarvitset muutamia asiakirjoja yrityksen toiminnasta kuten yrityksen tiliotteen. Avustuksia on kuitenkin tarjolla rajallisesti, ja niitä myönnetään hakujärjestyksessä. Hakemuksen voi lähettää EU:ssa toimivan pk-yrityksen omistaja, työntekijä tai yrityksen puolesta toimiva valtuutettu edustaja. Avustukset maksetaan aina suoraan hakijana olevalle pk-yritykselle.

Myönteisen tukipäätöksen ja arvosetelin saamisen jälkeen yritys voi niiden voimassaoloaikana tehdä hakemuksia ja maksaa palveluja sekä hakea tämän jälkeen korvausta EUIPO:sta.

Tukea voi hakea 16.12.2022 asti.

Asianajotoimisto Magnussonilla voimme auttaa yritystäsi esimerkiksi tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksen tekemisessä sekä itse tuen hakemisessa.

Asianajotoimisto Magnusson Oy

Ville Salonen, asianajaja / osakas

Lilli Parbo, lakimies

Lue lisää tuesta PRH:n sivuilta. 

Yhteystiedot