Duomenų apsauga

Informacinėms technologijoms prasiskverbus į visas verslo sritis, duomenų apsaugos klausimai tapo aktualūs visoms įmonėms. Kartu su tarptautine „Magnusson“ komanda patariame verslui, kaip laikantis Europos Sąjungoje sugriežtinto reguliavimo sustiprinti partnerystę su klientais, tinkamai tvarkyti personalo klausimus, bendrauti su partneriais bei kitomis svarbiomis tikslinėmis grupėmis.

Turime daug patirties dirbdami su užsienio kapitalo bendrovėmis, kurios itin preciziškai reagavo į naujuosius duomenų apsaugos teisės pasikeitimus, tarptautine patirtimi dalinamės su vietos įmonėmis.

Padedame klientams pritaikyti dokumentaciją pagal naujausius teisinius reikalavimus, siūlome praktinius sprendimus – nuo rinkodaros kampanijų įgyvendinimo iki darbuotojų bei vartotojų stebėsenos.

Mūsų stiprybės – kompleksinės paslaugos ir technologijų išmanymas. Klientams ne tik patariame duomenų apsaugos teisės klausimais, bet ir konsultuojame dėl praktinių įgyvendinimo sprendimų. Kartu su partneriais kitose šalyse dalinamės naujausia informacija apie reguliuotojų sprendimus dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų teisės aktų taikymo praktikoje.

Siūlome pagalbą verslui šiose srityse:

  • Atliekame duomenų apsaugos teisių auditą ir rengiame reikalingus dokumentus
  • Konsultuojame dėl BDAR pritaikymo įmonių veikloje
  • Patariame dėl duomenų apsaugos teisių užtikrinimo praktinėje veikloje

Susisiekite su mūsų duomenų apsaugos teisės ekspertais