Nemokumas

Verslo partnerius užgriuvę finansiniai sunkumai kainuoja ir laiko, ir pinigų. Todėl siekiame, kad mūsų klientai laiku pastebėtų signalus apie galimus mokėjimų sutrikimus ir išvengtų teisminių ginčų. Tais atvejais, kai prevencija užsiimti jau per vėlu, atkakliai giname kreditorių interesus teisminiuose bankroto ir restruktūrizavimo procesuose.

Siūlome prevencinius sprendimus: konsultuojame klientus, kaip tinkamai sudaryti sandorius, kad bankroto ar restruktūrizavimo atvejais dėl jų kiltų kuo mažiau ginčų, vertiname teisines rizikas. Esant poreikiui, inicijuojame bankroto bylų iškėlimą. Esame sukaupę didelę patirtį statybos, gamybos,  kitų sričių įmonių bankrotų teisminiuose procesuose. Atstovaujame kreditoriams ginčuose dėl žalų atlyginimo, sudarytų sandorių bei turtinių interesų gynimo, bankroto pripažinimo tyčiniu.

Gindami kreditorių interesus bankroto ir restruktūrizavimo procesuose, išnaudojame didesnę nei 20 metų bendrą atstovavimo bylose patirtį. Mūsų komandos nariai turi ir ilgametę teisminio darbo praktiką, įskaitant Lietuvos apeliacinį teismą, kuris bankroto bylų atvejais dažnai būna galutinė ginčų sprendimo instancija.

Siūlome paslaugas šiose srityse:

  • Konsultuojame kreditorius visose nemokumo proceso stadijose – nuo sandorių sudarymo iki interesų gynimo teismuose
  • Inicijuojame bankroto bylų iškėlimą
  • Atstovaujame kreditorių interesams kreditorių susirinkimuose, teisme
  • Atstovaujame kreditoriams ginčuose su bankroto administratoriais

Susisiekite su mūsų nemokumo teisės ekspertais: